***

(تقدیم به امام راحل)

 

مثل بهار سر زد و قرآن شکوفه داد

با او تمام هستی باران شکوفه داد

می آمد از قبیله مردان اهل عشق

آن شب که غنچه غنچه عرفان شکوفه داد

از بس که گرم بود نفس های پاک او

احساس سرد و زرد زمستان شکوفه داد

آن شب که مرد سبز خدا آفریده شد

گویی دوباره چهره انسان شکوفه داد

در سرزمین کفر به یمن حضور او

باغی شد از خدا و بیابان شکوفه داد

دشت امیدواری دل های منتظر

باران سرود و باز فراوان شکوفه داد

آن مرد سبز مرد خدا مرد معرفت

آمد و شاخه شاخه ایمان شکوفه داد

 

مهرناز آزاد

***

 

. انتهای پیام /*