***

(تقدیم به امام راحل)

 

مهمان قلب کوچک احساس تا شدید

امشب دوباره بیت به بیتم شما شدید

انقدر انتظار کشیدم که آمدید

انقدر انتظار، که مهمان ما شدید

باور نمی کنم که شما با تمام آن

وسعت، به قلب کوچکم امروز جا شدید

حتی به خواب حادثه بیت ها شدید

یک حادثه، چه خوب، چه زیبا، چه با شکوه

اما چرا؟ برای چه از ما جدا شدید؟

از من و از غزل و  تمامی لحظه ها

چندی است تازه با غزلم آشنا شدید

 

وجیهه بدیعی

***

 

. انتهای پیام /*