***

(تقدیم به امام راحل)

 

نوشته اند از آغاز کار عاشق بود

و از سلاله آلاله و شقایق بود

 

میان آبی امواج زندگی می کرد

و در تلاطم دریا سوار قایق بود

 

و با نوازش باران صبح می خندید

و مثل پنجره ها رو به صبح صادق بود

 

برای عشق در این کوچه ها قدم می زد

و با صدای خوش عاشقان موافق بود

 

شبیه آیینه ها صاف بود و روشن بود

عمیق بود دقیق و از دقایق بود

 

قسم به ماه ستاره به آفتاب قشنگ

نگاه روشن و سرخش پر از حقایق بود

 

همایون عطایی

***

 

. انتهای پیام /*