***

(تقدیم به امام راحل)

 

پرچم تکان می داد آرام، جغرافیای باد ها را

مرز میان رنگ ها و ... بیداد قوم عاد ها را

مردی تکان می داد با عشق،گهواره درد زمین را

قنداقه های غرق خون و... بی رحمی جلادها را

درد عجیبی در دلش داشت، از وسعت دنیا فراتر

پیوند زد آجر به آجر، دیوار عشق آبادها را

ای شانه هایت کوه! ... برگرد، ای غیرت نستوه! ... برگرد

از تیشه های تشنه پر کن! اندیشه فریاد ها را

از گونه های خیس ایران رودی بکش تا قلب لبنان

از سینه بیت المقدس، آزاد کن فریاد ها را

والعصرها ...  والفجرها را، آیه به آیه زجر ها را

آزاد کن از نای قرآن! «سوز لبالمرصادها»

 

حسنا محمدزاده

***

 

. انتهای پیام /*