***

(تقدیم به امام راحل)

 

خبر داغ است و پیک خوش خبر دلشاد می‌ آید

در این بوران که سرما می ‌کند بیداد می‌ آید

هزاران بی ‌ستون در  هم شکست از عشق شیرینش

هنوز اما صدای تیشه‌ فرهاد می ‌آید

به استقبال فروردین شتابان می ‌رسد بهمن

بهاران باز می‌ گردد، پرستو شاد می‌ آید

الا یعقوب، چشم انتظارت بعد از این روشن

که بوی یوسف گم‌ گشته‌ ات در باد می ‌آید

ید بیضای والفجرش شکوهی موسوی دارد

که در تفسیر «و فرعون ذی الاوتاد» می ‌آید

وطن آغوش وا کرده است و سیمرغ سفر کرده

به جمع مرغ ‌های از قفس آزاد می ‌آید

نشسته بر لب بهمن گل لبخند و با این حال

صدای شیون سنگ از دل خرداد می ‌آید

همای عاشقی بر شانه‌ ایران فرود آمد

ببین دارد امام از سمت مهرآباد می‌ آید

 

علی فردوسی

***

 

. انتهای پیام /*