***

(تقدیم به امام راحل)

 

فجر سر بر زد و تشویش ظلام آخر شد

صبح خندید و سیه کاری شام آخر شد

شورش اشک غم و وسوسه دلتنگی

با شکر خند می و گردش جام آخر شد

شب قدری که در آن روح خدا کرد نزول

کار صد حادثه با سلم و سلام اخر شد

فصل آشفته دلی، موسم خونین جگری

همه در سایه تدبیر امام آخر شد

آفت سستی و تشویش غم و کار نفاق

شکر الله که به توحید کلام آخر شد

علم جلوه بر افراشت چو قانون خدا

جور آن ظلمت بی نظم و نظام آخر شد

 

فرید اصفهانی

***

 

. انتهای پیام /*