***

(تقدیم به امام راحل)

تو از بالا بلندی ها می آیی

از اون شهرای سبز آسمونی

اگر چه سرد بهمن ماه اما

تو خردادی که می خواهی بمونی

 

تو رو بارون بنامم رود یاموج ؟

به لبخندت قسم دریا تو هستی

امام سادگی های جماران

همیشه سید دل ها تو هستی

 

مسیح سرزمین های پر از درد

خدا در روشنای چشمهاته

همیشه دست ملت های دنیا

دخیل نخ نخ کهنه عباته

 

به عکست زل زده دنیا که داری

چگونه خوبی و پاکی می سازی

که با اون جذبه گیرای چشمات

هزاران شیخ زکزاکی می سازی

 

مرامت هست راهت هست و مردم

به این نام حسینی تکیه کردن

کپرهای سیاهای آفریقایی

به عکسای خمینی تکیه کردن

ایوب پرند آور

***

 

. انتهای پیام /*