***

(تقدیم به امام راحل)

 

 

آرزوی موج چیزی نیست جز فانی شدن

هست این فانی شدن، آغاز عرفانی شدن

 

موج، کی یک جا نشستن را تحمل می کند؟

عشق اقیانوسِ آرام است طوفانی شدن

 

پیله را بشکن اگر رویای تو پروانگی ست

آزمون سخت یوسف چیست؟ زندانی شدن

 

هیچ کس مثل شهیدان مدافع حس نکرد

حال اسماعیل را هنگام قربانی شدن

 

همتی مردانه می خواهد میان شعله ها

خواب ابراهیم را دیدن، گلستانی شدن

 

در وصیت نامه  پروانه ها آورده اند

مرگ یعنی صاحب یک عمر طولانی شدن

 

قسمت قاسم همیشه چند قسمت بودن است

عشق یعنی این چنین غرق پریشانی شدن

 

ما کجا و آرزوی مرگ سرخی مثل او

ما کجا و تاری از موی "سلیمانی" شدن

 

میزبان وقتی حسین بن علی شد واجب است

این چنین آماده رفتن به مهمانی شدن

 

احمد علوی

***

 

. انتهای پیام /*