***

 

کس تماشا نکند منظره زیباتر از این

خاطری را نبود خاطره زیباتر از این

 

زیر شمشیر شهادت سحر آنسان رفتی

که نرفتند از این دایره زیباتر از این

 

نرسد دعوت دلدار فریباتر از این

نشکفد تلبیه از حنجره زیباتر از این

 

شاه بازا سفر عرش تو خوش باد برو

نرود کس سوی آن کنگره زیباتر از این

 

رفتی ای نوگل و در باغ غمت خواهد ماند

باز شب تا به سحر زنجره زیباتر از این

 

خوش قدو قامتی اما بخدا روز طلوع

خواهمت دید در آن منظره زیباتر از این

 

زکریا اخلاقی

***

. انتهای پیام /*