***

هله بگذار دگر خلوت خاموشان را

باز کن دفتر دیدار سحرنوشان را

 

دیرگاهی ست بر این خطه خطر می گذرد

نشنیدید مگر نعره چاووشان را

 

آب و آیینه و قرآن تپش رفتن هاست

تا صلا می زند این دشت فلق پوشان را

 

کوه تا کوه نشان قدم مردان است

می کشاند عطش حادثه مدهوشان را

 

باز ای پرچم خونین انالحق بر دوش

تازه کن خاطره خون سیاووشان را

 

چند در پیله تنهایی خود خوابیدن

هله بگذار دگر خلوت خاموشان را

 

میر هاشم میری

***

. انتهای پیام /*