امام خمینی رحمه‌الله علیه:

ما وظیفه داریم پشتیبان مظلومین و دشمن ظالمین باشیم.

***

 

گرچه چون باد از تعلق ها گریزانیم ما

ای شما بی ریشه‌گان هشدار!  طوفانیم ما

 

کفر چشم دیدن ما را ندارد سال هاست

جایمان در قلب پاکان است. ایمانیم ما

 

تیغ اگر دست مغیره تیغ اگر دست زبیر

چشم بر دست علی داریم ، سلمانیم ما

 

گیرم از دستان نباشد هیچ کاری ساخته

همچنان چشم گره ‌ها کور ، دندانیم ما

 

عاقبت تقدیر اگر مرگ است در قاموس عشق

ایستا زیباست جان دادن ، سلیمانیم ما

 

عشق راه پیچ و خم داریست ای بیگانه ‌ها

گر پشیمانید برگردید ، می مانیم ما

 

میلاد حبیبی

***

. انتهای پیام /*