***

 

آمدی تا از نگاهت پرده برداری کنند

نور را از مرکز چشمت خریداری کنند

رایگان دادی تمام روشنی ها را به شب

تا کمی با روزهای تیره، غمخواری کنند

آمدی تا مست های خفته دربار شاه

با حضورت بعد از این احساس هشیاری کنند

آمدی تا بهترین معمارهای انقلاب

هِی بنایی تازه با نام تو معماری کنند

نسل قبل از ما برای حفظ ارزش های تو

می توانستند هر طوری فداکاری کنند

من عوض کردم «ردیف» شعر را، ما بعد از این

باید از آینده چشمت نگه داری کنیم

گاه باید ناز لبخند ملیحت را کشید

گاه از چشمان بیمارت پرستاری کنیم

باز گو اهریمنان را، فصل عشرت باربست

گاه با اندیشه هایت دشمن آزاری کنیم

ساقی! از لب تشنگان بازمانده یاد کن!

تا مگر در خوابمان تجدیدِ بیداری کنیم

رفتی و نامت فقط بر سر درِ یک مجتمع

از بنایی تازه باید بهره برداری کنیم‌

 

 

مریم کرباسی نجف آباد

***

. انتهای پیام /*