***

 

گرچه این دریا به هر رودی ارادت داشته است

با بزرگی های اقیانوس نسبت داشته است

 

سرگذشتش را بخوان، آن وقت می فهمی که او

با تمام کوه ها قصد رقابت داشته است

 

اخم هایش تیترهای انقلابی تازه بود

خط به خط تاریخ از خشمش روایت داشته است

 

در تب لبخندهایش گاه باران می گرفت

رعد و برق چشم هایش واقعیت داشته ست

 

انقلاب از چشم های روشنش آغاز شد

با لب خاموش هم بسیار شوکت داشته است

 

خواب او را می توان در حد بیداری نوشت

او به مرد تا ابد بیدار شهرت داشته ست

 

 

مریم کرباسی نجف آبادی

***

. انتهای پیام /*