***

در پی دیدار روی کیستی

گوئیا در فکر زینب نیستی

 

گوئیا دلتنگ مادر گشته ای

مات روی مادری سرگشته ای

 

غیرت الله این حرم بی محرم است

می روی و خواهرت بی همدم است

 

تا گلویت سالم است ای یار من

بوسه ای بر من بده دلدار من

 

من مگر کمتر ز تیغ و خنجرم

تا زنم بوسه به حلقت دلبرم

 

بوسه گاه مصطفی بوسیدنی است

یاس حلقومت اخا بوسیدنی است

 

قبل از آنکه بشکند آئینه ات

سینه عریان کن ببوسم سینه ات

 

حرمله در فرصت و آمادگی است

قلب تو جای سه شعبه نیست نیست

 

رخصتی بوسه زنم بر روی تو

بوسه ای گیرم من از پهلوی تو

 

نیزه و پهلوی تو ای وای من

دست شمر و موی تو ای وای من

 

فکر طفلانت نباش ای مهربان

من بلاگردانشان هستم به جان

 

یا اخا دلواپس خواهر نباش

بیقرار پوشش و معجر نباش

 

تو به فکر یک کفن باش ای حسین

در پی یک پیرهن باش ای حسین

 

کاش می مردم نمی دیدم تو را

بی کس و بی یار بین اشقیا

 

 جواد حیدری

***

. انتهای پیام /*