***

حتی خـدا مـیان حسـینیه غمـش

سوگند خورده است به ماه محرمش

 

شب های قدر محترم و با فضیلت اند

امّـا نمی رسند به شب های ماتمش

 

امروز نه، غروب همان سال شصت و یک

مـا را گـره زدنـد به نخـ های پـرچمش

 

این دستمال گـریه پر از نـور می شود

وقتی به دست روضـه  خورشید می دمش

 

چشمی که از برای تو گریان نمی شود

باید حـواله داد به دست جـهنمش

 

جانم فدای ِ محتشم و خانواده ات

با این چه نوحه و چه عزا و چه ماتمش

 

   علی اکبر لطیفیان

***

. انتهای پیام /*