***

آن جمله چو بر زبان مولا جوشید

آز نای زمانه نعره ی "لا" جوشید

تنها ز گلوی اصغر شش ماهه

خون بود، که در جواب بابا جوشید

 

سیدحسن حسینی

***

. انتهای پیام /*