***

سنگر گلوله ماه منور ستاره مین
رفتی و واژه های تو جا ماند برزمین

این جاده ها که شعرسفر را سروده اند
سر می نهند مویه کنان تا کجا چنین

آه ای همه تلاطم دریا بدوشتان 
ای نقطه تلاقی امواج سهمگین

در خاطر همیشه  تاریخ مانده است 
افسانه شجاعت مردان آهنین

گلچین نموده بود خدایت برای خود
وقتی که باغ پیرهنت شد گلوله چین

روی تو ماه روشن شب های جبهه بود
چون داشتی نشانه  خورشید بر جبین

رفتی و ماند نام تو در متن روزگار
ما مانده ایم بی تو پس نقطه چین همین

 

سیده فاطمه موسوی

***

 

. انتهای پیام /*