بسم الله المنتقم

بغضم این ابیات شد:

***

مخواه تا بنویسند ناتوان بودیم

فقط دو تا لب خالی و یک دهان بودیم

 

مخواه تا بنویسند اهل ترس شدیم

مخواه تا بنویسند سر گران بودیم

 

کنون که حرف درشتی زدند، حرف بزن

مخواه تا که بگویند بی ‌زبان بودیم

 

شکسته ‌اند سبو را، سبویشان بشکن

مخواه تا بنویسند رایگان بودیم

 

در آبسرد فرو ریخت کوه غیرتمان

فریب‌ خورده نیرنگ ناکسان بودیم

 

به سربه ‌زیری عکس شهید خیره بمان

نگاه کن که ببینی چه بی‌ نشان بودیم

 

قلم بگیر و به ما تیغ انتقام بده

نشان دهیم چنانیم و آنچنان بودیم

 

بخواه خون بدهیم و نشانشان بدهیم

اگرچه تنها بودیم، قهرمان بودیم

 

حسین صیامی

***

. انتهای پیام /*