تعداد 1632 مورد یافت شد

استکبار از دیدگاه امام خمینی

استکبار از دیدگاه امام خمینی □قدرت الله عفتی استکبار از ... از دیدگاه امام خمینی □قدرت الله عفتی استکبار از ریشه کبر، در لغت به معنای خود بزرگ پنداری، برتری ... غیر خداوند صفتی غیر واقعی و ناپسند است. صفات کبر، تکبر و استکبار اگر برای انسان باشند هر سه موردش دارای یک مفهوم می ... می فرماید: مستکبر از روی غرور و کبر در مقابل فرمان الهی استکبار می ورزد و سرکشی می کند؛ صفت استکبار در مقابل صفت ... در مقابل فرمان الهی استکبار می ورزد و سرکشی می کند؛ صفت استکبار در مقابل صفت استسلام به معنای فروتنی در برابر خداوند ...

استکبار جهانی و شیطان بزرگ از دیدگاه امام خمینی (س)

کتاب «استکبار جهانی و شیطان بزرگ از دیدگاه امام خمینی (س)» دفتر سی ... چاپ رسیده است. این مجموعه در چهار بخش ذیل تدوین شده است: "استکبار جهانی" مربوط به کلیات و سیاست های عملی استکبار در ... شده است: "استکبار جهانی" مربوط به کلیات و سیاست های عملی استکبار در جهان، "امریکا سردمدار استکبار جهانی"در مورد سیاست ... به کلیات و سیاست های عملی استکبار در جهان، "امریکا سردمدار استکبار جهانی"در مورد سیاست های آمریکا در برخورد با جهان ... آمریکا و بخش پایانی به توصیه های راهبردی در مبارزه با استکبار جهانی و در رأس آن امریکا، اختصاص یافته است. در ...

استضعاف و استکبار از دیدگاه امام خمینی (س)

کتاب «استضعاف و استکبار از دیدگاه امام خمینی (س)» دفتر چهلم از آثار موضوعی ... است. در کتاب حاضر، نقش انقلاب اسلامی در برابر "استضعاف" و "استکبار" از دیدگاه امام خمینی (س)در شش فصل تبیین شده است. در ... و مصادیق آنها، در فصل دوم عوامل استضعاف، در فصل سوم آثار استکبار و استضعاف، در فصل چهارم مطالبی درباره چگونگی مواجهه ... فصل ششم، وظیفه و مسئولیت مسلمانان و مستضعفان جهان در مقابل استکبار به نقل از امام خمینی (س) تشریح می گردد. در تنظیم ... در انتهای کتاب آورده شده است. برای مشاهده کتاب استصعاف و استکبار از دیدگاه امام خمینی (س) را کلیک ...

در آستانه انتخابات سومین دوره مجلس، امام خمینی در پیامی خطاب به ملت ایران ضمن دعوت از آحاد ملت ایران برای شرکت در انتخابات فرمودند: «مردم شجاع ایران ...

در آستانه انتخابات سومین دوره خود فرمودند: «امروز روز مقاومت است چنان بر صدام و آمریکا و استکبار غرب سیلی زنید که برق آن چشمان استکبار شرق را کور ... بر صدام و آمریکا و استکبار غرب سیلی زنید که برق آن چشمان استکبار شرق را کور کند». امام خمینی با اشاره به حمله شیمیایی ...

استکبار جهانی و شیطان بزرگ از دیدگاه امام خمینی (س)

کتاب «استکبار جهانی و شیطان بزرگ از دیدگاه امام خمینی (س)» دفتر سی ... چاپ رسیده است. این مجموعه در چهار بخش ذیل تدوین شده است:"استکبار جهانی" مربوط به کلیات و سیاست های عملی استکبار در ... شده است:"استکبار جهانی" مربوط به کلیات و سیاست های عملی استکبار در جهان، "امریکا سردمدار استکبار جهانی"در مورد سیاست ... به کلیات و سیاست های عملی استکبار در جهان، "امریکا سردمدار استکبار جهانی"در مورد سیاست های آمریکا در برخورد با جهان ... آمریکا و بخش پایانی به توصیه های راهبردی در مبارزه با استکبار جهانی و در رأس آن امریکا، اختصاص یافته ...

آنچه مطرح است مبارزه بر ضد ظلم است

امروز دنیا در شعله های سرکش آتش جور و ستم قدرت های استکباری زبانه می کشد و ملل محروم ـ که در عین فرورفتن در فقر ... گیرند و سرمایه های بزرگ اقتصادیشان به تاراج می رود. واژه «استکبار» که در ادبیات سیاسی ما وارد شده است از تعالیم قرآن ... است از تعالیم قرآن کریم مایه می گیرد. مبارزه با ظلم و نفی استکبار، از اصول اساسی اندیشه مبارزاتی حضرت امام بوده و ... و همواره مورد تاکید قرار گرفته است. ظلم زدایی و مبارزه با استکبار به عنوان یک مسؤولیت دینی - سیاسی، جدی ترین آثار را ... آفرین گردد و از سوی دیگر، روحیه مبارزه با ظلم و قدرتهای استکباری را در عمق جان توده های تحت ستم کاشته و بدین سان، ...

استضعاف و استکبار از دیدگاه امام خمینی (س)

کتاب «استضعاف و استکبار از دیدگاه امام خمینی (س)» دفتر چهلم از آثار موضوعی ... است. در کتاب حاضر، نقش انقلاب اسلامی در برابر "استضعاف"و "استکبار"از دیدگاه امام خمینی (س)در شش فصل تبیین شده است.در ... و مصادیق آنها، در فصل دوم عوامل استضعاف، در فصل سوم آثار استکبار و استضعاف،در فصل چهارم مطالبی درباره چگونگی مواجهه ... فصل ششم، وظیفه و مسئولیت مسلمانان و مستضعفان جهان در مقابل استکبار به نقل از امام خمینی (س) تشریح میگردد. کتابخانه ... خمینی (س) تشریح میگردد. کتابخانه چندرسانه ای استضعاف و استکبار از دیدگاه امام خمینی (س) در تنظیم قطعات منتخب ...

استکبار

سه حادثه پر معنا عنوان مقاله ا بکند، یا نه اصلاً قضیه این‏‎ ‎‏نیست. ‏ ‏‏در مورد برخورد استکبار جهانی با انقلابها‏‎ ‎‏بخصوص با انقلابی با مایه ... ‎‏از تعرض امریکا و امثال امریکا خود را برکنار‏‎ ‎‏بداند استکبار جهانی نمی تواند بی‌ تفاوت بماند تا در میان ملتها‏‎ ... پایه این‏‎ ‎‏اندیشه ‌ها عبارت است از واژگون کردن تخت‏‎ ‎‏استکبار. ‏‏نویسنده در ادامه به این نکته اشاره می کند که ... است که کسی تصور کند که ما‏‎ ‎‏موضعگیریمان در مقابل قدرتهای استکباری‏‎ ‎‏‏عالم یک موضعگیری موسمی یا مصلحتی یا‏‎ ... ‎‏تاکتیکی است یا نه؟‏ ‏‏و نتیجه می گیرد، که مقابله با استکبار از سوی‏‎ مسلمین، مومنین و انقلاب اسلامی‏ مصلحتی و ...

امام با تکیه به مفاهیم قرآنی در برابر استکبار کوتاه نیامد

قائم مقام بنیاد حفظ و نشر آثار در طول ایام دفاع مقدس با تکیه به مفاهیم قرآنی در برابر استکبار کوتاه نیامد. به گزارش پرتال امام خمینی(س) به نقل از ... با عراق بود اما در واقع جنگ اصلی بین انقلاب نوپای اسلامی و استکبار جهانی شرق و غرب و کشورهای مرتجع منطقه بود. نامی در ... در طول ایام دفاع مقدس با تکیه به مفاهیم قرآنی در برابر استکبار کوتاه نیامد. وی افزود: فرق انقلاب اسلامی با دیگر ... در پایان خاطرنشان کرد: امام خمینی(س) هرگز در برابر فشارهای استکبار جهانی سر فرود نیاورد و با حمایت جانانه مردمی تا آخر ... در اندیشه امام خمینی (س) امام و دفاع مقدس استضعاف و استکبار از دیدگاه امام خمینی (س) استکبار جهانی و شیطان بزرگ ...

سخنان محمدعلی انصاری درباره جزییات مراسم 14 خرداد، مستند بهتان، انتخابات 98 و...

نخستین جلسه ستاد مرکزی سی امین گفت: نکته دومی که به نظر من واجب است روی آن تأکید کنیم استکبار ستیزی امام است. استکبارستیزی یک چیز است، اما تعیین ... نظر من واجب است روی آن تأکید کنیم استکبار ستیزی امام است. استکبارستیزی یک چیز است، اما تعیین مصداق مستکبر چیز دیگری ... است، اما تعیین مصداق مستکبر چیز دیگری است. ما باید مبانی استکبارستیزی امام را برای مردم تبیین کنیم که مثل یک وسیله ... کنیم که مثل یک وسیله سنجش باشد و در ذهن مردم مستکبر و استکبار مشخص باشد. استکبار یک پدیده است که ممکن است در وجود ... وسیله سنجش باشد و در ذهن مردم مستکبر و استکبار مشخص باشد. استکبار یک پدیده است که ممکن است در وجود هر انسانی رشد کند. ...

صفحه 1 از 164 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | بعدی >