تعداد 2078 مورد یافت شد

برنامه ها و شیوه های ساواک برای سرکوب نهضت و منزوی کردن امام خمینی

برنامه ها و شیوه های ساواک برای سرکوب نهضت و منزوی کردن امام خمینی □ دکتر حمید ... منش □ طاهره واحدی چکیده با آغاز مبارزات امام خمینی، ساواک (ارگان امنیتی رژیم پهلوی) سعی کرد با اتخاذ روشهای ... می یافتند. پژوهش حاضر می کوشد به بررسی توصیفی عملکرد ساواک در رویارویی با مبارزات امام خمینی در مقطع تبعید در ... به تلاش و مبارزه انقلابی خود ادامه دادند. واژه های کلیدی: ساواک، نعمت الله نصیری، امام خمینی، شایعات ، نیروهای مذهبی، ... مذهبی، عراق. مقدمه سازمان اطلاعات و امنیت کشور (ساواک) پس از کودتای 28 مرداد 1332 تأسیس یافت. از مهمترین ...

برنامه های ساواک برای سرکوب انقلاب

با آغاز مبارزات امام خمینی، ساواک (ارگان امنیتی رژیم پهلوی) سعی کرد با اتخاذ روشهای ... به روز افزایش می یافتند. سازمان اطلاعات و امنیت کشور (ساواک) که پس از کودتای 28 مرداد 1332 تأسیس یافت. از مهمترین ... نیروهای مخالف رژیم سلطنت و خنثی سازی تحریکات آن ها بود. ساواک بعد از مقابله با قیام 15 خرداد 1342 و تبعید آیت الله ... را تجربه کرد و به اوج اقتدار خود رسید. در مدت 21 سال حیات ساواک چهار نظامی(تیموربختیار، حسن پاکروان، نعمت الله نصیری و ... دلیل متعاقب مخالفت ایشان با لایحه کاپیتولاسیون، با هماهنگی ساواک و دستگاه اطلاعاتی ترکیه، مقدمات تبعید ایشان به ترکیه ...

قسمت دوم / پاسخ به سه ادعای دروغ در باره وقایع دوران حبس و حصر امام خمینی (س)

بررسی افترای تفاهم امام با رژیم شاه در اسناد ساواک و دیگر دوایر امنیتی و قضایی: امام خمینی که سحرگاه 15 ... ج1 ص 249 و سیر مبارزات امام خمینی در آیینه اسناد به روایت ساواک، ج2، ص 232). و در صورت جلسه مأمورین استنطاقی رژیم ... شماره 149). در خلاصه پرونده اداره دادرسی ارتش به ریاست ساواک نیز چنین گزارش شده : «نسبت به بازجویی از نامبرده بالا ... نمود...» (سیر مبارزات امام خمینی در آیینه اسناد به روایت ساواک، ج2، ص 232) در سند دیگری به تاریخ 19 خرداد 43 در ... ج2، ص 232) در سند دیگری به تاریخ 19 خرداد 43 در اسناد ساواک بازتاب روحیه با صلابت امام پس از بازداشت به نقل از ...

ماجرای طرح تبعید امام خمینی به سنندج به روایت اسناد

پرتال امام خمینی(س): پس از ۱۵ در نامه سری که تصویر آن در پیوست‌های کتاب آمده است. ساواک مرکز به ساواک سنندج دستور داده است:کمیسیون امنیت قم ... سری که تصویر آن در پیوست‌های کتاب آمده است. ساواک مرکز به ساواک سنندج دستور داده است:کمیسیون امنیت قم برای تبعید ... ذیل بایستی مورد نظر قرار گرفته و دقیقاً اجرا گردد.۱ ـ با ساواک و قم تماس گرفته و تعداد همراهان آیت‌الله خمینی را که ... ـ مراقبت و حفاظت داخلی منزل مزبور در طول مدت تبعید با ساواک خواهد بود بنابراین از هم اکنون بایستی به منظور نفوذ و ... حفاظت خارجی منزل نیز بایستی دقیقاً مورد توجه قرار گیرد.۴ ـ ساواک قم مرکز پس از اخذ تصمیم کمیته امنیت تاریخ حرکت ...

تبعید امام به عراق

هر چه زمان بیشتری از اقامت اجب جمع آوری شود. (سند شماره 355 / 303 ـ 22 / 7 / 44) حتی به ساواکها توصیه شد از مخابره تلگرافهای روحانیون شهرها به ... بودند، ذکر شده است. به رغم دستور برای عدم ارسال تلگرافها، ساواک مرکز در پاسخ به استعلام ساواک تبریز مبنی بر تلگراف سه ... برای عدم ارسال تلگرافها، ساواک مرکز در پاسخ به استعلام ساواک تبریز مبنی بر تلگراف سه تن از روحانیون تبریز اعلام کرد ... / 44 مورد تأکید قرار گرفته است. برابر گزارش مزبور، مقامات ساواک برای رد گم کردن و مشخص نشدن علنی سانسور، با درخواست ... دادن امام نسبت به ابراز محبت مردم به ایشان بود؛ از این رو ساواک از ارسال تلگرافهایی که حاوی امضاهای زیاد بود، خودداری ...

پاسخ به افترای بزرگ(پاسخ مؤسسۀ تنظیم و نشر آثار حضرت امام خمینی به ادعاهای آقای شیخ علی تهرانی در باره وقایع دوران حبس و حصر حضرت امام خمینی)

پاسخ به افترای بزرگ (پاسخ مؤ و نظر مؤسسه منتشر می گردد. 2- هر سه ادعای تفاهم امام با ساواک و امضای تعهدنامه؛ فقدان اعتراضات در خارج کشور برای ... واقع است. 3- شایعه تفاهم مراجع تقلید و حضرت امام با ساواک بعد از سرکوبی قیام 15 خرداد و دستگیری امام خمینی و ... امام خمینی و علمای مبارز، نقشه و ترفند رژیم شاه بوسیله ساواک بود که در همان نطفه با اقدامات هوشمندانه و افشاگری ... فراوانی از مجموعه اسناد مبارزاتی حضرت امام در پرونده های ساواک و دیگر مراکز رژیم شاه و سخنان صریح متعدد حضرت امام در ... فراوانی از مجموعه اسناد مبارزاتی حضرت امام در پرونده های ساواک و دیگر مراکز رژیم شاه و سخنان صریح متعدد حضرت امام در ...

او که تا پایان پرچم مبارزه را زمین نگذاشت

پرتال امام خمینی: میراسدالله اقدامات روشنگرانة آیت ‌الله مدنی در همدان موجب می ‌شود که ساواک منطقه در تاریخ 41/9/8 طی نامه ‌ای از ریاست ساواک ... ‌شود که ساواک منطقه در تاریخ 41/9/8 طی نامه ‌ای از ریاست ساواک درخواست کند که بعد از مراجعت وی به نجف، از ورود دوباره ... مراجعت وی به نجف، از ورود دوباره او به ایران جلوگیری شود. ساواک مرکز به خاطر نداشتن مجوزی برای جلوگیری از ورود وی با ... گیرد. به دنبال این دستور، مراقبت از شهید مدنی توسط ایادی ساواک شدیدتر می ‌شود؛ به‌ گونه ‌ای که تاریخ تردد وی میان ... و وسیله مسافرت و مرز خروجی، همه و همه دقیقاً توسط عوامل ساواک به مرکز گزارش می‌ گردد. بعد از قیام 15 خرداد و تبعید ...

شرح بازداشت سید مصطفی خمینی

در روز ۱۳ دی ماه ۱۳۴۳ سید مصط تنها چند روز از آزادی اش گذشته بود، مجدداً از سوی ماموران ساواک بازداشت و راهی سفری اجباری به ترکیه شد. بعد از ... به دور نماند و در نهایت به بازداشت وی منجر شد. مامور ویژه ساواک در گزارشی که هفدهم تیرماه همان سال به مقام مافوق ارائه ... و اعلامیه هایی تهیه و برای روحانیون می فرستند.» رئیس ساواک تهران نیز یک روز بعد، ضمن تکمیل گزارش مزبور، مراتب را ... روز بعد، ضمن تکمیل گزارش مزبور، مراتب را به اطلاع رئیس کل ساواک می رساند: «بعد از دستگیری و بازداشت آیت الله خمینی پسر ... های سیدمصطفی در دوره حصر امام به شمار می آید. مامور نفوذی ساواک درباره سفر وی به مشهد اینچنین نوشته است: «آقامصطفی پسر ...

نگاهی به اسناد ساواک در مورد حال و هوای روزهای بعد از آزادی امام در فروردین ۴۳

بعد از واقعه ۱۵خرداد ۱۳۴۲ و ات آثار و پیامدهای آزادی و مراجعت امام خمینی به قم در اسناد ساواک نشان می دهد که عوامل ساواک با آگاهی از میزان محبوبیت ... امام خمینی به قم در اسناد ساواک نشان می دهد که عوامل ساواک با آگاهی از میزان محبوبیت امام اقداماتی را در کنترل ... و عده ای نیز دستگیر گردیدند. همچنین در اسنادی دیگر از ساواک به شرایط و اوضاع شهرهای دیگر بعد از شنیدن خبر آزادی و ... استقبال نمودند، خبر این فعالیت ها و درخواست تکلیف از سوی ساواک شهرستان ها در گزارشات و اسناد ساواک انعکاس پیدا کرده ... و درخواست تکلیف از سوی ساواک شهرستان ها در گزارشات و اسناد ساواک انعکاس پیدا کرده است. نمونه ای از این گزارشات از اسناد ...

رونمایی از کتاب 17 جلدی «سیر مبارزات یاران امام به روایت اسناد ساواک»

مسئول بخش اسناد موسسه تنظیم و 17 جلدی با عنوان «سیر مبارزات یاران امام به روایت اسناد ساواک» خبر داد. حجت‌الاسلام هروی در گفت‌وگو با خبرنگار ستاد ... ارزشمند سیر مبارزات امام در آینه اسناد (به روایت اسناد ساواک) در 22 جلد و همچنین پرونده شهربانی ایشان با عنوان ... 17 جلدی با عنوان «سیر مبارزات یاران امام به روایت اسناد ساواک» است که در اختیار علاقه‌مندان به تاریخ مبارزات رهبر ... می‌شود مربوط به تلفنگرافی از اداره ضد اطلاعات اداره دوم ساواک است. مسئول بخش اسناد موسسه تنظیم و نشر امام خمینی(ره) ...

صفحه 1 از 208 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | بعدی >