تعداد 3410 مورد یافت شد

تئوری عدالت در حکومت اسلامی و ولایت فقیه

تئوری عدالت در حکومت اسلامی و ولایت فقیه محمدجواد فاضل ... ادیان، ارسال انبیا و انزال کتب آسمانی عبارت است از ایجاد عدالت به معنای وسیعی که خواهد آمد و اجرای عدالت بر طبق قرآن، ... است از ایجاد عدالت به معنای وسیعی که خواهد آمد و اجرای عدالت بر طبق قرآن، عقل و روایات واجب است. ب) جعل ولایت برای ... طرف خداوند جعل شده است. با توجه به این نکته که وجوب اجرای عدالت اختصاص به انبیا و ائمه معصومین علیهم السلامندارد، بلکه ... که با ارتباط با قرآن و سنت در حدّ بالایی از آشنایی نسبت به عدالت هستند، اجرای عدالت واجب است و این معنا ملازمه با ولایت ...

جایگاه عدالت در فقه سیاسی شیعه و دیدگاه امام خمینی

جایگاه عدالت در فقه سیاسی شیعه و دیدگاه امام خمینی سیّد نورالّدین ... دیدگاه امام خمینی سیّد نورالّدین شریعتمدار جزائری مقدمه عدالت قاعده ای است که جهان هستی برآن پایدار است و با معنای ... از نظم عادلانه جهان هستی نشأت گرفته. نبوت و امامت نیز از عدالت خداوند پدیدار گشته و آمدن پیامبر و امام برای برپایی ... عدالت خداوند پدیدار گشته و آمدن پیامبر و امام برای برپایی عدالت در جامعه بوده است و معاد، که برای رسیدن به پاداش و ... معاد، که برای رسیدن به پاداش و کیفرکارها است، نمونه ای از عدالت خدا است. فروع دین نیز برپایه مصالح و مفاسد بنا شده و ...

پیوند آزادی و عدالت

‏‏پیوند آزادی و عدالت ‏ ‏‏ ‏ ‏‏ ‏ ‏‏□ ... اختصار به بررسی دو آرمان ملی و مذهبی عمده، یعنی آزادی و عدالت از دیدگاه امام خمینی خواهیم پرداخت؛ آرمان هایی که ... بر هوای نفس باشد، زمام زندگی را به دست عقل دهد، تقوا و عدالت را پیشه کند، آزاد خواهد بود و در غیر این صورت در اسارت ... داد، آینده انسان را تباه و تاریک می کند، منشأ فساد و بی عدالتی در جامعه می شود، انسان را به سوی بردگی و اسارت می ... از آن جا که اساس حکومت بر هوا و هوس است (نه بر قسط و عدالت) از استکبار سر درمی آورد و یک نفر یا یک گروه بر اساس ...

ساز و کارهای تحقق عدالت اقتصادی از منظر امام خمینی

ساز و کارهای تحقق عدالت اقتصادی از منظر امام خمینی نجمه ... نزاع و نابرابری، سرنوشت محتوم و همیشگی بشر است؟ در بحث عدالت اقتصادی با نفی این پرسش در صدد ارائه پاسخ یا پیشنهاد ... که نشان دهد چگونه می توان با شرایط و امکانات موجود، به عدالت و برابری دست یافت. یعنی دستیابی به موقعیتی که همگان به ... درصدد ارائه دیدگاه های امام خمینی برای موفقیت در ایجاد عدالت اقتصادی در جامعه هستم. اندیشمندی که خود تلاش در پیاده ... جامعه ایران داشته است و بطور ملموس با شرایط و مقتضیات عینی عدالت اقتصادی آشنا گشته است. هدف چیزی جز دست یافتن به راه ...

عدالت اجتماعی از دیدگاه امام خمینی(س)

‏‏ ‏ ‏‏‏‏عدالت اجتماعی از دیدگاه امام خمینی(س)‏‏ ... ‏ ‏‏اختلاف حکومتها در حدود عدالتخواهی ‏ ‏‏ ‏‏حکومت، یعنی ... اساس حکومت اسلامی در اسلام ناب محمدی، عدالت اجتماعی‏‎ ‎‏است:‏ ‏‏ ... در همه جا می توانیم دست یابیم‏‎ ‎‏و آن اصل عدالت اجتماعی است، مشروط بر اینکه بتوان ابهامات آنرا ... ‏ ‏‏مرزهای عدالت اجتماعی‏ ‏‏ ‏‏ما معتقدیم با ...

پیامبر(ص) و عدالت در دیدگاه امام خمینی با تأکید بر سیرۀ پیامبران الهی

پیامبر(ص) و عدالت در دیدگاه امام خمینی با تأکید بر سیرۀ پیامبران ... بر سیرۀ پیامبران الهی □ حسین صالحی مالستانی چکیده عدالت و قسط از خواسته های فطری بشر است، انسان در هر جا و با ... بشر است، انسان در هر جا و با هر اعتقادی، نگاه ارزشی به عدالت داشته و آن را برای خود و همنوعان خویش میپسندد. ولی ... ولی باتوجه به روند رو به رشد جامعه انسانی، ساز و کار تحقق عدالت، مسیرهای متفاوتی را پیموده و از بسترهای عملیاتی و قابل ... و از بسترهای عملیاتی و قابل تحقق بهتر، بهره برده است. عدالت در نظام سیاسی اجتماعی انسان، به مثابه تار و پود زیست ...

مصاحبه با حجة الاسلام و المسلمین عباسعلی عمید زنجانی

مصاحبه با حجة الاسلام و المسلم درمورد سیرۀ سیاسی حضرت امام رحمه الله و مسأله اخلاق و عدالت روشن تر بحث کنیم. در این بحث، چهار مؤلفه حائز اهمیت ... اخلاق؛ دوم، مسأله مصلحت؛ سوم، مسأله سیاست و چهارم، مسأله عدالت است که این چهار مفهوم، اصیل، پر محتوا و در حوزۀ سیاست ... بعضی از صاحب نظران مسائل سیاسی، خود را درگیر رابطۀ قدرت با عدالت یا قدرت با اخلاق و امثال این ها کرده اند. حتی اگر قدرت ... این تعریف، در تضاد نباشد و حداقل مکمل این تعریف نیز باشد. عدالت نیز گاهی به معنای رسیدن هر صاحب حقی به حق خود و از ... مقوله های متضادی هستند، و بین مقولۀ اخلاق، مصلحت، سیاست و عدالت، حالت پارادایم وجود دارد؛ یعنی هر یک از این ها، دیگری ...

تئوری عدالت در حکومت اسلامی و ولایت فقیه

‏‏ ‏ ‏‏ ‏ ‏‏ ‏تئوری عدالت در حکومت اسلامی و ولایت فقیه‏ ‏‏ ... ادیان، ارسال انبیا و انزال کتب آسمانی عبارت است از ایجاد عدالت به معنای وسیعی که خواهد آمد و اجرای عدالت بر طبق قرآن، ... است از ایجاد عدالت به معنای وسیعی که خواهد آمد و اجرای عدالت بر طبق قرآن، عقل و روایات واجب است. ... طرف خداوند جعل شده است. با توجه به این نکته که وجوب اجرای عدالت اختصاص به انبیا و ائمه معصومین ‏‏علیهم ... که با ارتباط با قرآن و سنت در حدّ بالایی از آشنایی نسبت به عدالت هستند، اجرای عدالت واجب است و این معنا ملازمه با ولایت ...

«امام خمینی "ره" و احیای عدالت در فقه»

‏‏«امام خمینی "ره" و احیای عدالت در فقه»‏ ‏‏مهدی مهریزی ... درونی فقه را باعث است. ‏ ‏‏4 - مبنا بودن عدالت. ‏‏یکی از اصولی که دخالت دادن آن به حیات ... دادن آن به حیات انسانی و معقول فقه منتهی می شود، قاعدۀ عدالت است. اگر فقیه به عدالت به عنوان یک قاعدۀ فقهی که در ... و معقول فقه منتهی می شود، قاعدۀ عدالت است. اگر فقیه به عدالت به عنوان یک قاعدۀ فقهی که در چگونگی استنباط اثر می ... درونی فقه را باعث است. ‏ ‏‏4 - مبنا بودن عدالت. ‏‏یکی از اصولی که دخالت دادن آن به حیات ...

مفاهیم اساسى مؤثر بر تعامل مردم و حاکم در اندیشۀ امام خمینى (س)

مفاهیم چندى در اندیشۀ سیاسى ام مى گیرند. این مفاهیم عبارتند از: 1) مصلحت؛ 2) قانون؛ 3) عدالت. 1) مصلحت مباحث این قسمت، در دو بخش سامان یافته است: ... جهت حکومت اسلامى، حکومت قانون الهى بر مردم است.[57] 3) عدالت مباحث این بخش، تحت عناوین زیر مورد تجزیه و تحلیل قرار ... عناوین زیر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است: الف) تعریف عدالت در اندیشۀ امام؛ ب) اهمیت عدالت در اندیشۀ امام؛ ج) ... قرار گرفته است: الف) تعریف عدالت در اندیشۀ امام؛ ب) اهمیت عدالت در اندیشۀ امام؛ ج) سیاستها و ابزارهاى تحقق ... ب) اهمیت عدالت در اندیشۀ امام؛ ج) سیاستها و ابزارهاى تحقق عدالت. الف) تعریف عدالت در اندیشۀ امام عدالت در فرهنگ ...

صفحه 1 از 341 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | بعدی >