تعداد 4171 مورد یافت شد

مفاهیم و معانی عدالت در نگاه امام خمینی(س)

امام خمینی نسبت به عدالت، قسط و عدل با دیدی گسترده نگریسته و آن را از زوایای ... او بیان کنندۀ این است که آن بزرگوار در بیان و تعریف عدالت و قسط به ارائۀ مفاهیمی چند از آن پرداخته است. این ... اثر دیگری آنها را به تفصیل آورده ایم.[1] با توجه به تعریف عدالت که شاید یکی از مهمترین مباحث در باب عدالت ـ بویژه در ... با توجه به تعریف عدالت که شاید یکی از مهمترین مباحث در باب عدالت ـ بویژه در حوزۀ امور انسانی و اجتماعی ـ می باشد، در ... توجه به نگرش چند بعدی (کلامی ـ فقهی ـ فلسفی و عرفانی) به عدالت، این مسأله می تواند به صورتهای گوناگونی مورد تعریف ...

امام خمینی و عدالت

در آثار امام خمینی(ره) 2172 با از ریشه عدل در 39 شکل از واژه بکار رفته است. اضافاتی مانند عدالت اجتماعی، عدالت اقتصادی، عدالت قضایی... نیز در میان ... 39 شکل از واژه بکار رفته است. اضافاتی مانند عدالت اجتماعی، عدالت اقتصادی، عدالت قضایی... نیز در میان گفتار و نوشته های ... بکار رفته است. اضافاتی مانند عدالت اجتماعی، عدالت اقتصادی، عدالت قضایی... نیز در میان گفتار و نوشته های ایشان فراوان به ... مستقل می طلبد. لذا برای پاسخ مختصر تنها به کلیتی از مفهوم عدالت در منظومه اندیشه ای ایشان اشاره می شود. امید که وافی ... 1- نظر به آنکه امام خمینی(ره) عالم شیعی بوده و شیعیان عدالت خداوند را جزو اصول مذهب می دانند، بدیهی است که ایشان ...

امام خمینی به کدام نوع عدالت توجه بیشتری داشت؟

پرتال امام خمینی(س): در آثار از ریشه عدل در ۳۹ شکل از واژه بکار رفته است. اضافاتی مانند عدالت اجتماعی، عدالت اقتصادی، عدالت قضایی... نیز در میان ... ۳۹ شکل از واژه بکار رفته است. اضافاتی مانند عدالت اجتماعی، عدالت اقتصادی، عدالت قضایی... نیز در میان گفتار و نوشته‌های ... بکار رفته است. اضافاتی مانند عدالت اجتماعی، عدالت اقتصادی، عدالت قضایی... نیز در میان گفتار و نوشته‌های ایشان فراوان به ... مستقل می‌طلبد. لذا برای پاسخ مختصر تنها به کلیتی از مفهوم عدالت در منظومه‌اندیشه‌ای ایشان اشاره می‌شود. امید که وافی ... نظر به آنکه امام خمینی(س) عالم شیعی بوده و شیعیان عدالت خداوند را جزو اصول مذهب می‌دانند، بدیهی است که ایشان ...

نقش عدالت در توسعه فرهنگ و شکل گیری تمدن اسلامی از نگاه امام خمینی(س)

حضرت امام خمینی(س) در بیانی در الهی چنین می فرمایند: «همه زحمت انبیا برای این بود که یک عدالت اجتماعی درست بکنند برای بشر در اجتماع، و یک عدالت ... که یک عدالت اجتماعی درست بکنند برای بشر در اجتماع، و یک عدالت باطنی درست کنند برای انسان در انفراد.» (صحیفه امام، ... ج‏11، ص: 386) همانطور که ملاحظه می شود، بر اهمیت و ارزش «عدالت» تأکید ویژه دارد. واضح است که عدالت به ما هو عدالت، ... شود، بر اهمیت و ارزش «عدالت» تأکید ویژه دارد. واضح است که عدالت به ما هو عدالت، در زندگی و سرنوشت بشر از اهمیت و ارزش ... ارزش «عدالت» تأکید ویژه دارد. واضح است که عدالت به ما هو عدالت، در زندگی و سرنوشت بشر از اهمیت و ارزش بی نظیری ...

عدالت اجتماعی و زمینه های استقرار حکومت اسلامی

آمنه شفیعی عدالت اجتماعی از مفاهیم مهم و تحقق آن از آرمانهای بزرگ ... از مفاهیم مهم و تحقق آن از آرمانهای بزرگ انسانی است. عدالت اجتماعی یکی از مهم‌ترین اصولی است که در اندیشه‌ی دینی ... بشری از دیرباز مورد عنایت ویژه قرار داشته است. مبانی عدالت اجتماعی از دید گاه امام خمینی (س)، از مبانی اعتقادی، ... دینی و کلامی وی سرچشمه می گیرد. امام خمینی در تعریف عدالت به مفهوم لغوی و ریشه‌ی آن بسنده کرده‌اند و می‌نویسند: ... لغوی و ریشه‌ی آن بسنده کرده‌اند و می‌نویسند: «بدان که عدالت عبارت است از : حد وسط بین افراط و تفریط. و آن از ...

عدالت و ظلم

عدالت و ظلم حجت‌ الاسلام و المسلمین سید‌ هادی خامنه‌ای در ... که در حسینیه دارالزهرا(س) برگزار شد، موضوع سخنرانی خود را عدالت عنوان کرد و گفت: در یک کلام می توان بر اساس قرآن قسط و ... آیه آن است که قرآن و اسلام اصرار دارند که باید اقامه قسط و عدالت به طور طبیعی و اساسی توسط خود مردم جامعه بنیان نهاده ... نیروهای خط امام افزود: از نظر جهان بینی اساسی توحیدی هم عدالت جایگاه اساسی دارد. همانطور که می دانیم یکی از اصول دین ... و بنیان هستی که خداوند بزرگ فعال مایشاء در این عرصه است بر عدالت بنا نهاده شده و عدالت را اگر به معنای فارسی اینگونه ...

عدالت پیشگی

مقدمه چو خشنود داری جهان را ب کارها » آمده است، در مقابل ظلم و جور قرار دارد. از این رو، عدالت آن است که هر فرد به چیزی که سزاوار آن است دست یابد و ... آن است دست یابد و در جایگاه شایسته خویش قرار گیرد. برپایی عدالت در نظام اجتماعی نیز بر اساس همان معنای لغوی امتداد می ... خواهد بود که حافظِ توازن و جلوه میانه روی در اجتماع است. عدالت از صفات پسندیده انسانی است که هر فطرت پاکی آن را ... و موجب سعادت و از فضائل انسان می دانند. در آموزه های دینی، عدالت و عدل به عنوان یکی از اسماء و صفات الهی حائز اهمیت ... استوار کرده است (انعام، 115) در احادیث بی شماری نیز سخن از عدالت به میان آمده و تأکید شده که شریعت بر اساس عدالت بنا ...

جایگاه عدالت در گفتمان و اندیشه امام خمینی (س)

گفتمان عدالت اجتماعی در اندیشه امام خمینی (س) پژوهشگر: فهیمه ... در عرصه حیات فردی، سیاسی و اجتماعی انسان «عدالت» از جمله مسائل بنیادی است که همیشه و در همه جوامع ... خود قرار داده‌اند. در اندیشه دینی، و از جمله اسلام، نیز عدالت جایگاه مهمی را به خود اختصاص داده و به ویژه در اندیشه ... در زندگی آنان بوده است. آن فلسفه بعثت پیامبران را استقرار عدالت و گسترش آن دانسته و آن را بارزترین ویژگی آفرینش و ... انسان معرفی کرده است. امروزه به ویژه بعد عمومی و اجتماعی عدالت، یعنی «عدالت اجتماعی» با توجه به توسعه نگرش اجتماعی و ...

مفهوم و شاخصه های عدالت سیاسی در گفتمان سیاسی امام خمینی/ بخش اول

مقدمه عدالت برای آدمی نه‌تنها نیازی مهم، بلکه خصلتی فطری و آرمانی ... به‌ویژه در عرصه سیاست و فلسفه سیاسی بوده است. تحقق عدالت و استقرار عدل، خواست دائمی انسان در تمام فرهنگ‌ها و ... در حکم یکی از مطلوبیت‌های زندگی به‌شمار می‌آید. از این رو، عدالت به‌مثابه اصلی اساسی در زندگی آدمی نیازمند توجه نظری و ... حیرت خود را در قالب پرسش بیان داریم و به جستجوی چیستی عدالت همت گماریم. (تاجیک، مفهوم عدالت: 5) عدالت پرسش همیشگی ... داریم و به جستجوی چیستی عدالت همت گماریم. (تاجیک، مفهوم عدالت: 5) عدالت پرسش همیشگی بشر بوده و همین امر موجب شده ...

پیامبر(ص) و عدالت در دیدگاه امام خمینی با تأکید بر سیرۀ پیامبران الهی

پیامبر(ص) و عدالت در دیدگاه امام خمینی با تأکید بر سیرۀ پیامبران ... بر سیرۀ پیامبران الهی □ حسین صالحی مالستانی چکیده عدالت و قسط از خواسته های فطری بشر است، انسان در هر جا و با ... بشر است، انسان در هر جا و با هر اعتقادی، نگاه ارزشی به عدالت داشته و آن را برای خود و همنوعان خویش میپسندد. ولی ... ولی باتوجه به روند رو به رشد جامعه انسانی، ساز و کار تحقق عدالت، مسیرهای متفاوتی را پیموده و از بسترهای عملیاتی و قابل ... و از بسترهای عملیاتی و قابل تحقق بهتر، بهره برده است. عدالت در نظام سیاسی اجتماعی انسان، به مثابه تار و پود زیست ...

صفحه 1 از 418 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | بعدی >