نیروی پیروزمندانه، نیروی‏‎ ‎‏اسلام بود، نیروی ایمان جوانان ما به اسلام و به خدای تبارک و تعالی بود؛ توجه به مقصد‏‎ ‎‏واحد که آن اسلام و جمهوری اسلام و احکام اسلام ‏‏[‏‏است‏‏]‏‏ بود؛ و فداکاری ملت ما‏‎ ‎‏برای اسلام و شهادت را فوز عظیم دانستن، رمز پیروزی بود.

کتاب صحیفه امام جلد هفتم

. انتهای پیام /*