قرآن کریم به‏‎ ‎‏طرفداری از مسیح و طرفداری از صدّیقۀ طاهره مریم برخاست. و آن چیزی که به خلاف‏‎ ‎‏واقع نسبت به آن طاهرۀ مُطهَّره می دادند، تکذیب کرد و با صراحت تکذیب کرد. و این‏‎ ‎‏طور طرفداری از عیسی مسیح کرد. 

صحیفه امام، ج ۱۱، ص:۳۳

. انتهای پیام /*