با علم است که انسان می تواند تأمین سعادت‏‎ ‎‏دنیا و آخرت را بکند. با آموزش است که انسان می تواند تربیت کند جوان ها را به طوری‏‎ ‎‏که مصالح دنیا و آخرت خودشان را خودشان حفظ کنند. اگر کشور ما علم را بیاموزد،‏‎ ‎‏ادب بیاموزد، جهت یابی علم و عمل را بیاموزد، هیچ قدرتی نمی تواند بر او حکومت کند.‏

صحیفه امام، ج ۱۳، ص:۴۵۱

. انتهای پیام /*