دشمنان گمان نکنند که با شهادت بزرگان ما این نهضت به آرامشی بر می گردد. این‏‎ ‎‏نهضت افروخته است، این نهضت برپاست تا کلیۀ ریشه های فساد را از بن بکند. این‏‎ ‎‏نهضت تا پیروزی نهایی برپاست و هر وقت که احتمال سستی و ضعف برود خداوند‏‎ ‎‏تعالی با وسیله ای او را افزایش می دهد.

صحیفه امام، ج ۷، ص:۱۹۲


. انتهای پیام /*