سخنرانی
روابط با قدرت ها و دوَل همجوار
سخنرانی در جمع هیأتی از اتحاد جماهیر شوروی (رابطه با دولت ها)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: صحیفه امام

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 5 اس‍ف‍ن‍د ‭1357

زمان (قمری) : 26 ربیع الاول ‭1399

مکان: تهران

شماره صفحه : 219

موضوع : روابط با قدرت ها و دوَل همجوار

زبان اثر : فارسی

حضار : آقای ولادیمیر وینوگرادُف (سفیرکبیر اتحاد جماهیر شوروی سابق) و همراهان

سخنرانی در جمع هیأتی از اتحاد جماهیر شوروی (رابطه با دولت ها)

سخنرانی

‏زمان: 5 اسفند 1357 / 26 ربیع الاول 1399‏

‏مکان: تهران، مدرسۀ علوی ‏

‏موضوع: روابط با قدرتها و دوَل همجوار‏

‏حضار: آقای ولادیمیر وینوگرادُف (سفیرکبیر اتحاد جماهیر شوروی سابق) و همراهان ‏

‏بسم الله الرحمن الرحیم‏

‏قیام دینی‏‏ ‏

‏     آنچه که الآن می گویم این است که من از اینکه رهبران شما یک همچو پیامی‏‎ ‎‏فرستاده اند محبت آمیز، تشکر می کنم. ‏

‏     ما در طول پنجاه و چند سال سلطنت غیرقانونی سلسلۀ پهلوی مصیبتهای زیاد دیدیم.‏‎ ‎‏ما در تحت فشار این آدم، محمدرضا، و پدرش صدمات زیاد دیدیم. ملت ما از همۀ‏‎ ‎‏آزادیها محروم بود. کشور ما از استقلال صحیح محروم بود. ملت ما از این مظالم به جان‏‎ ‎‏آمد و قیام کرد ـ یک قیام اسلامی بزرگ ـ این قیام سیاسی فقط نبود؛ یک قیام دینی‏‎ ‎‏بزرگ بود که در آن ایمان مردم با همۀ مشکلاتی که در کار بود و با دست خالی با رژیمی‏‎ ‎‏که به واسطۀ پشتیبانی اجانب مجهز شده بود به جِهازات مدرن، مقابله کرد، و با ایمان و‏‎ ‎‏مشت غلبه کرد بر ابرقدرتها. و ما مصمم هستیم که تا آخر با کسانی که بخواهند در کشور‏‎ ‎‏ما مداخله ای بکنند مبارزه کنیم. ‏

‏ارزش حیات در پرتو آزادی و استقلال‏‏ ‏

‏     ما برای حیات زیر سلطۀ غیر، ارزش قائل نیستیم. ما ارزش حیات را به آزادی و‏‎ ‎‏استقلال می دانیم. دستورات مذهبی ما، که مترقی ترین دستورات است، راه ما را معین‏‎ ‎‏فرموده است. ما با آن دستورات و تحت رهبری بزرگمرد دنیا، محمد ـ صلی الله علیه و آله‏‎ ‎‏ـ با تمام قدرتهایی که بخواهند تجاوز کنند به مملکت ما، مبارزه خواهیم کرد. امروز مثل‏‎ ‎‏روزهای سابق نیست که یک نفر بر یک امت سلطه داشته باشد، و این یک نفر هم‏

‏دست نشاندۀ اجانب باشد، و بخواهند به مملکت ما با دست او خیانت و تجاوز کنند.‏‎ ‎‏امروز ارادۀ ملت است؛ و ملت با ارادۀ قوّی خود و ایمان به دستورات اسلامی موظف‏‎ ‎‏است که هر قدرتی باشد، در دفاع از ملت، دفاع از کشور خود، با هر قدرتی مبارزه کند. ما‏‎ ‎‏از همۀ قدرتها می خواهیم که در کشور ما، در امور داخلی کشور ما دخالت به هیچ وجه‏‎ ‎‏نکنند. در صورتی که دخالت نکنند، ما با همه روابط حَسَنه خواهیم داشت. و آنطوری که‏‎ ‎‏کراراً من گفته ام، ما بشر دوست هستیم و پیغمبر ما ـ پیغمبر عظیم الشأن ما ـ بشر دوست بود‏‎ ‎‏و برای بشر زحمتها ‏‏[‏‏کشید‏‏]‏‏ و تحمل مَشاق‏‎[1]‎‏ کرد؛ و ما هم پیروی از آن دستور می کنیم. و‏‎ ‎‏با همۀ اقشار بشر، با تمام مستضعفین عالم، روابط حسنه داریم، به شرط اینکه روابط‏‎ ‎‏متقابل و احترام متقابل باشد.‏

‏روابط مسالمت آمیز و حُسن همجواری‏‏ ‏

‏     ما با دولت همجوار خودمان ـ که در سابقِ ایام روابط حسنه داشته اند و اخیراً به واسطۀ‏‎ ‎‏این قدرت شیطانی پهلوی، قدری بین ملت ما و دولتهای ابرقدرت تیرگی حاصل شده‏‎ ‎‏است، برای خاطر اینکه این جنایاتی که او کرده است مردم عقیده دارند که به واسطۀ‏‎ ‎‏پشتیبانی ای که اجانب به ‏‏[‏‏او‏‏]‏‏ کرده است واقع شده است ـ ما با شما که همجوار ما هستید و‏‎ ‎‏فرسخها بین دو کشور مرز مشترک است، مایلیم که به طور مسالمت آمیز، به طور انسانی‏‎ ‎‏رفتار کنیم. و البته دولت ما هر طور که مصلحت بداند، در روابط اقتصادی، روابط تجاری‏‎ ‎‏و سایر اموری که مربوط به دولت است، عمل خواهد کرد. این دولتْ دولتِ اسلامی و‏‎ ‎‏تحت رهبری رهبران اسلام است و هرگز ظلم به غیر، ولو هرچه ضعیف باشد، روا‏‎ ‎‏نمی دارد و ظلم از غیر، هرچه قوی باشد، تحمل نمی کند.‏

‏     من از خدای تبارک و تعالی خواهانم که روابط ما با همۀ دولتها و ملتها روابط حسنه‏‎ ‎‏باشد، تا اینکه ملت ما بتواند خودش مستقلاً در سرنوشت خودش دخیل باشد و کسی‏‎ ‎‏نتواند دخالت در امور داخلی ما بکند. ما هم این معنا را کراراً گفته ایم که ما نمی خواهیم‏

‏گاز را انبار کنیم. ما گاز را به قیمت عادله می فروشیم و ارز می گیریم. معاملات سابق بین‏‎ ‎‏ایران و امریکا معاملات بسیار ناگواری بوده است که ما از آن احتراز خواهیم کرد. هرکس‏‎ ‎‏بخواهد معامله با ما بکند به طور عادلانه، البته دولت با مطالعات خودش انجام می دهد. و‏‎ ‎‏همین طور کسانی که از شوروی در اینجا اشتغال به کارهایی دارند، چه کارهای تجارتی یا‏‎ ‎‏صنعتی، آن مقداری که مخالفت با منافع ملت ما نداشته باشد و دخالت در امر داخلی ما‏‎ ‎‏نباشد، ما آنها را هم محترم می شماریم.‏

‏     آن چیزی را که من گفتم و آن را باید ترجمه بکنید، جواب همین نامه ای است که‏‎ ‎‏هست.‏‎[2]‎‏ اینها ترجمه بشود؛ یا ایشان ترجمه بکنند یا شما. جواب این ‏‏[‏‏پیامی‏‏]‏‏ باشد که از‏

‏آنجا داده اند. جواب را بدهید؛ مطالب ما همین است، مطالبی که بخواهم بنویسم همین‏‎ ‎‏است. شما همین را که من گفتم ترجمه می کنید. ایشان هم ترجمه می کنند به شما‏‎ ‎‏می دهند، و شما آن را می گیرید تحویل ایشان می دهید که بفرستند.‏

‎ ‎

  • ـ مشقتها و رنجها.
  • ـ اشاره به پیام رهبر شوروی سابق، که در آغاز جلسه توسط سفیر کبیر آن کشور قرائت شد. خطاب امام به  مترجم است.