سخنرانی
تبیین نتایج مبارزات ملت ایران ـ برنامه های رفاهی مادی و معنوی ـ تأکید بر «جمهوری اسلامی» و خود سازی
سخنرانی در جمع مردم (نتایج مبارزات ملت ـ تأکید بر «جمهوری اسلامی»)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: صحیفه امام

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 10 اس‍ف‍ن‍د ‭1357

زمان (قمری) : 2 ربیع الثانی ‭1399

مکان: قم

شماره صفحه : 269

موضوع : تبیین نتایج مبارزات ملت ایران ـ برنامه های رفاهی مادی و معنوی ـ تأکید بر «جمهوری اسلامی» و خود سازی

زبان اثر : فارسی

مناسبت : ورود امام خمینی پس از پیروزی انقلاب اسلامی به قم

حضار : اهالی قم و دیگر شهرستان ها

سخنرانی در جمع مردم (نتایج مبارزات ملت ـ تأکید بر «جمهوری اسلامی»)

سخنرانی

‏زمان: 10 اسفند 1357 / 2 ربیع الثانی 1399‏

‏مکان: قم، مدرسۀ فیضیه‏

‏موضوع: تبیین نتایج مبارزات ملت ایران ـ برنامه های رفاهی مادی و معنوی ـ تأکید بر‏‎ ‎‏«جمهوری اسلامی» و خودسازی ‏

‏مناسبت: ورود امام خمینی پس از پیروزی انقلاب اسلامی به قم ‏

‏حضار: اهالی قم و دیگر شهرستانها ‏

‏اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ‏

‏بسم الله الرحمن الرحیم ‏

‏جنایات دودمان پهلوی‏

‏     من از عواطف شما ملت ایران تشکر می کنم. من شما ملت رنجدیده را فراموش‏‎ ‎‏نمی کنم. من از عهدۀ تشکر شما برنمی آیم. من از خدای تبارک و تعالی سلامت و‏‎ ‎‏سعادت ملت ایران را خواستارم. ‏

‏     ملت ایران با جان و خون خود اسلام را زنده کرد، تجدید حیات کرد برای اسلام و‏‎ ‎‏مسلمین؛ کوششهای قریب سیصد سالۀ استعمار و اجانب را خنثی کرد. قریب سیصد سال‏‎ ‎‏اجانبْ تبلیغات کردند: تبلیغات بر ضد اسلام، تبلیغات بر ضد همۀ ادیان، تبلیغات بر ضد‏‎ ‎‏روحانیت. در زمان این پدر و پسر این تبلیغات اوج گرفت. این عمال اجنبی در این پنجاه‏‎ ‎‏و چند سال تمام حیثیات ملت ما را پایمال کردند. این پدر و پسر خیانتها کرده اند که روی‏‎ ‎‏تاریخ را سیاه کرده است. این پدر و پسر جنایتهایی در ایران کرده اند که ما نمی توانیم عُشر‏‎ ‎‏او، صد یک او را بیان کنیم. اینها ملت ما را به اسارت کشاندند؛ اینها خزاین ما را به یغما‏‎ ‎‏برده اند؛ اینها نیروی انسانی ما را از بین بردند. از همه مهمتر نیروی انسانی است. کوشش‏‎ ‎‏کردند که جوانهای ما را عقب نگه دارند، دانشگاههای ما را عقب نگه دارند، مدارس‏‎ ‎‏علمیۀ ما را نگذارند مشغول به کار خودشان باشند.‏


‏بیمه شدن اسلام با شهادتها‏

‏     من از شما ملت ایران و از شما قمیها باید تشکر کنم که در این قیام یکی دو سالۀ اخیر‏‎ ‎‏تمام نقشه های آنها را ‏‏[‏‏نقش‏‏]‏‏ بر آب کردید و عمال استعمار را از مملکت خودتان‏‎ ‎‏راندید، و بقیه ای که مانده اند اینها هم خواهند رانده شد. دست استعمار را کوتاه کردید؛‏‎ ‎‏منفعت خواهان را، چپاولگران بین المللی را، دستشان را قطع کردید. خون دادید، جوان‏‎ ‎‏دادید لکن خون و جوان شما به نفع اسلام و برای اسلام بود. اسلام عزیزتر از آن است که‏‎ ‎‏ما خوف داشته باشیم که خونمان یا جوانانمان در راه او شهید شود. اسلام شهیدان زیاد‏‎ ‎‏داشته است. امیرالمؤمنین ـ سلام الله علیه ـ شهید اسلام است و برای اسلام شهادت پیدا‏‎ ‎‏کرد. حسین بن علی در راه اسلام شهید شد. ما باکی از شهادت نداریم، ما باکی از کشته‏‎ ‎‏دادن نداریم. شما ملت ایران که با خون خود، با جوانهای خود اسلام را بیمه کردید،‏‎ ‎‏دست اجانب را قطع کردید، شما بر همۀ ما منت دارید. من از همۀ شما منت می کشم؛ من‏‎ ‎‏خادم همۀ شما هستم. من نمی توانم شکر این نعمتی که به ما داده است و آن، غیرتمندان‏‎ ‎‏ایران ـ سرتاسر ایران ـ است، نمی توانم از عهدۀ شکر آنها برآیم.‏

‏خرابی کشور و آبادانی گورستانها‏

‏     شما این راه را تا اینجا رساندید. اینها رفتند از ایران و یک مملکت خرابی و یک‏‎ ‎‏قبرستانهای آبادی برای ما گذاشتند. قبرستانهای ما را با قبرهای جوانهای ما آباد کردند و‏‎ ‎‏مملکت ما را خراب کردند. آشفتگی مملکت ما و از هم ریختگی مملکت ما طوری‏‎ ‎‏نیست که بتوان با یکی دو سال و با مدت قلیل جبران کرد. این محتاج به این است که همۀ‏‎ ‎‏ملت ایران دست به هم بدهند و با هم این خرابه را آباد کنند. ننشینند که دولت آباد کند؛‏‎ ‎‏دولت نمی تواند آباد کند. ننشینند که روحانیت آباد کند؛ روحانیت تنها نمی تواند آباد‏‎ ‎‏کند. همه با هم، همه با هم، از کشاورز و کارگر تا صانع و ملاّ، تا روحانی و دانشگاهی، تا‏‎ ‎‏اداری و ارتش، همه با هم، همه با هم باید کمک کنند. این نهضت که تا اینجا رسیده است‏‎ ‎‏نیمۀ راه است؛ فقط دزدها را بیرون کردید، خرابکارها را بیرون کردید؛ لکن خرابه مانده‏

‏است. مهم برای ‏‏[‏‏ما‏‏]‏‏ خرابه است؛ مهم این است که این خرابه ای که برای ما گذاشته اند با‏‎ ‎‏همت والای شما، با همت عظیم ملت بزرگ ایران، این خرابه از سر آباد شود.‏

‏ضرورت بیداری و هوشیاری ملت‏‏ ‏

‏     بیدار باشید! هوشیار باشید! مفسده جوها در کمینند، اجانب در کمینند. آنها‏‎ ‎‏نخوابیده اند، شما ‏‏[‏‏هم‏‏]‏‏ نباید بخوابید؛ شما باید هوشیار باشید. آنها مشغول نقشه هستند از‏‎ ‎‏طریقهای مختلف، با فرمهای مختلف. آنها می خواهند حالا که رژیم منحط سلطنتی از‏‎ ‎‏بین رفت، با فرمهای دیگر به میدان بیایند و باز همان منافع را تجدید کنند و باز همان‏‎ ‎‏چپاولگریها را بکنند و باز همان اختناق را از سر بگیرند.‏

‏     ملت عزیز بیدار باشید! ما به هر چه دست می گذاریم خراب است. فرهنگ ما خراب‏‎ ‎‏است، باید تجدید بشود. فرهنگْ فرهنگِ استعماری است، باید زیرورو بشود. معلمان‏‎ ‎‏استعماری باید بروند. آنهایی که تاکنون در خدمت استعمار و رژیم سلطنتی بودند باید‏‎ ‎‏بروند ‏‏[‏‏و‏‏]‏‏ به جای آنها پاکدامنها بیایند، دانشمندان پاکدامن بیایند. ما بسیار بسیار‏‎ ‎‏آشفتگیها داریم. ما باید همه با هم به این آشفتگیها خاتمه دهیم، به این خیانتها خاتمه‏‎ ‎‏دهیم. با هوشیاری و بیداری نهضت خود را از دست ندهید. اگر خدای نخواسته این‏‎ ‎‏نهضت رو به سردی برود، آمادگیِ برگشتِ همان مصایب را داشته باشید. اگر بخواهید‏‎ ‎‏ایران را نجات بدهید، اسلام را نجات بدهید، قرآن کریم را نجات بدهید، باید این‏‎ ‎‏نهضت را نگه دارید. در مواقع مقتضی تظاهر کنید، اجتماعات کنید. دیگر امروز‏‎ ‎‏تظاهرات تظاهراتِ غیرآرام نیست. باید این نهضت محفوظ بماند، باید این ملت زنده‏‎ ‎‏بماند.‏

‏اسلام در خدمت مستضعفان‏

‏     گذشت آن زمانی که یک پاسبان بر ما حکومت می کرد؛ گذشت آن زمانی که یک‏‎ ‎‏استاندار بر ما حکومت می کرد؛ گذشت آن زمانی که یک ستاره دار‏‎[1]‎‏ بر ما حکومت‏‎ ‎

‏می کرد. امروز همه در خدمت شما هستند، در خدمت اسلام هستند. این نعمت را قدر‏‎ ‎‏بدانید، سستی و سردی به خودتان راه ندهید؛ نگویید که او رفت و تمام شد. خیر،‏‎ ‎‏استعمار مطالعه کرده است؛ سیصد سال یا بیشتر مطالعه کرده: مطالعۀ روحیات شما را‏‎ ‎‏کرده است، مطالعۀ طوایف مختلف ایران را کرده است؛ به این نتیجه رسیده است که باید‏‎ ‎‏اختلاف بیندازد بین طوایف مسلمین؛ اختلاف بیندازد در هر شهر؛ اختلاف ایجاد کند. با‏‎ ‎‏نغمه های مختلف شما را از هم جدا کند: روحانیت را از مسلمین جدا کند، دانشگاه را از‏‎ ‎‏روحانیین جدا کند، کارگر را از مردم و از روحانیین جدا کند. روحانیت در خدمت کارگر‏‎ ‎‏است؛ اسلام در خدمت مستضعفین است. اینها که دعوی می کنند که کاری نشده است،‏‎ ‎‏اینها برای تفرقه اندازی است. کار بسیار بزرگ شده است؛ لکن ‏‏[‏‏کار‏‏]‏‏ بزرگتر هم مانده‏‎ ‎‏است. اگر کسانی درصدد تفرقه اندازی شدند، آنها را از خودتان طرد کنید، اجازه ندهید‏‎ ‎‏که حرفهایی بزنند که تفرقه بیاورد. کارگران بیدار باشند! اینها می خواهند عصر سابق را‏‎ ‎‏برگردانند. کشاورزان بیدار باشند! اینها می خواهند شما را باز به شکست کشاورزی‏‎ ‎‏بکشانند. شما کشاورزان، که بزرگترین پشتیبان ملت هستید، باید به کار کشاورزی خودتان‏‎ ‎‏ادامه بدهید. الآن وقت کشت است، کشت بهاره بکنید. شما کاسبها و کسبه و تجار محترم،‏‎ ‎‏در ارزاق عمومی با مردم مراعات کنید؛ گرانفروشی را کنار بگذارید، حس تعاون پیدا‏‎ ‎‏کنید؛ حس انسانیت پیدا کنید. ضعفا را مراعات کنید؛ تخفیف بدهید. از گرانی، از‏‎ ‎‏گران قیمت کردن اجناس، از گرانفروشی اجناس اجتناب کنید. همه با هم باشید. برادرید‏‎ ‎‏شما. همۀ اقشار برادرند؛ همه با هم باشند. مراعات هم را بکنید. از آن چیزهایی که در این‏‎ ‎‏پنجاه سال در بین شما زیاد شد از قبیل دروغ گفتن، از قبیل خدعه کردن، از قبیل‏‎ ‎‏گرانفروشی، از اینها احتراز کنید. امروز سایۀ اسلام روی سر شماست؛ امام زمان به شما‏‎ ‎‏نظر دارد، پیغمبر اکرم به شما نظر دارد، خدای تبارک و تعالی پشتیبان شماست.‏

‏داراییهای دودمان پهلوی‏

‏     ما بسیار کارها در پیش داریم که باید من بعضی از آنها را برای شما عرض کنم. من در‏‎ ‎‏این آخر که از تهران می خواستم بیرون بیایم، دستور دادم که تمام املاک و دارایی سلسلۀ‏‎ ‎


‏منحوس پهلوی و تمام دارایی آن اشخاصی که وابستۀ به او بودند و این ملت را چاپیدند‏‎ ‎‏مصادره بشود. برای طبقۀ ضعیف مسکن ساخته بشود. ‏‏[‏‏در‏‏]‏‏ سرتاسر ایران برای ضعفا‏‎ ‎‏مسکن می سازیم. همین دارایی شاه سابق و خواهر و برادرش برای یک مملکت، برای‏‎ ‎‏آباد کردن یک مملکت کافی است. ما عمل می کنیم، حرف نمی زنیم. تمام کمیته هایی که‏‎ ‎‏در تمام اطراف ایران هست موظفند که آنچه به دست آمد از مخازن ایران، هر چه که‏‎ ‎‏اینها بردند و مخفی کردند و اتباع آنها بردند و مخفی کردند، آنها را که به دست آمده‏‎ ‎‏است به بانکی که شماره اش را بعد تعیین می کنند تحویل بدهند که برای کارگرها، برای‏‎ ‎‏مستضعفین، برای بینوایان، هم خانه بسازند هم زندگی آنها را مرفه کنند.‏

‏آبادی دنیا و آخرت به وسیله اسلام‏

‏     ما علاوه بر اینکه زندگی مادی شما را می خواهیم مرفه بشود، زندگی معنوی شما را‏‎ ‎‏هم می خواهیم مرفه باشد. شما به معنویات احتیاج دارید. معنویات ما را بردند اینها.‏‎ ‎‏دلخوش نباشید که مسکن فقط می سازیم، آب و برق را مجانی می کنیم برای طبقۀ‏‎ ‎‏مستمند، اتوبوس را مجانی می کنیم برای طبقۀ مستمند، دلخوش به این مقدار نباشید.‏‎ ‎‏معنویات شما را، روحیات شما را عظمت می دهیم؛ شما را به مقام انسانیت می رسانیم.‏‎ ‎‏اینها شما را منحط کردند؛ اینقدر دنیا را پیش شما جلوه دادند که خیال کردید همه چیز‏‎ ‎‏این است. ما، هم دنیا را آباد می کنیم و هم آخرت را. یکی از اموری که باید بشود همین‏‎ ‎‏معناست که خواهد شد. این دارایی از غنایم اسلام است و مال ملت است و مستضعفین. و‏‎ ‎‏من امر کرده ام به مستضعفین بدهند، و خواهند داد. و پس از این هم تخفیفهای دیگر در‏‎ ‎‏امور خواهد حاصل شد؛ لکن یک قدری باید تحمل کنید. به این نغمه های باطل گوش‏‎ ‎‏نکنید؛ آنها حرف می زنند ما عمل می کنیم. آنها شما را می خواهند دلسرد کنند از اسلام؛‏‎ ‎‏اسلام پشتیبان شماست.‏

‏حاکمیت فرم و قانون الهی‏‏ ‏

‏     ما پس از این، راجع به بانکها هم طرحهایی داریم که از این وضع رقّتبار برگردد، از‏

‏این وضع استعماری برگردد. باید تمام این کاخهای وزارتخانه را، وزارتخانه ها را که‏‎ ‎‏میلیونها، میلیاردها مال ملت در آن صرف شده است، باید اینها تبدیل بشود به یک چیز‏‎ ‎‏معتدل اسلامی. این فرمْ فرم خارجی است، فرم اجنبی است، فرم طاغوت است. در‏‎ ‎‏دادگستری «کاخ» درست شده است لکن دادگستری نیست، دادخواهی نیست، فقط کاخ‏‎ ‎‏است. کاخها باید برود، دادخواهی به جای آن بنشیند. بانکها بتدریج باید تعدیل بشود، و‏‎ ‎‏«ربا» بکلی قطع بشود.‏

‏     من باید به مَصادر امور بگویم که، اخطار کنم که، اینقدر ضعف نفس به خرج ندهید!‏‎ ‎‏دنبال این نباشید که فرم غربی پیدا کنید. بیچارگی ما این است که دنبال این هستیم که فرم‏‎ ‎‏غربی پیدا کنیم، دادگستری ما دادگستری غربی باشد، قوانین ما قوانین غربی باشد. ‏‎ ‎‏اینقدر ضعیف النفس نباشید! ما قانون غنی داریم؛ ما قانون الهی داریم. آنهایی که فرم‏‎ ‎‏غربی را بر فرم الهی ترجیح می دهند، اینها از اسلام اطلاع ندارند. آنهایی که می گویند‏‎ ‎‏نمی شود اسلام را در این زمان پیاده کرد، برای این ‏‏[‏‏است‏‏]‏‏ که اسلام را نشناخته اند؛‏‎ ‎‏نمی فهمند چه می گویند.‏

‏مبارزه با فساد و محو آثار طاغوت‏

‏     ما مبارزۀ با فساد را با دایرۀ امر به معروف و نهی از منکر که یک وزارتخانۀ مستقل‏‎ ‎‏بدون پیوستگی به دولت، با یک همچو وزارتخانه ای که تأسیس خواهد شد ان شاءالله ‏‎ ‎‏مبارزۀ با فساد می کنیم؛ فحشا را قطع می کنیم؛ مطبوعات را اصلاح می کنیم؛ رادیو را‏‎ ‎‏اصلاح می کنیم؛ تلویزیون را اصلاح می کنیم؛ سینماها را اصلاح می کنیم. تمام اینها به‏‎ ‎‏فرم اسلام باید باشد. تبلیغاتْ تبلیغات اسلامی، وزارتخانه ها وزارتخانه های اسلامی،‏‎ ‎‏احکامْ احکام اسلام. حدود اسلام را جاری می کنیم؛ خوف از اینکه غرب نمی پسندد‏‎ ‎‏نمی کنیم. ‏

‏     غربْ ما را خوار کرد؛ غرب روحیات ما را از بین برد. ما را غربزده کردند؛ ما این‏‎ ‎‏غربزدگی را می زداییم. ما با ملت ایران، با همراهی ملت ایران، با پشتیبانی ملت ایران،‏

‏تمام آثار غرب را ـ تمام آثار فاسده، نه آثاری که تمدن است ـ تمام اخلاق فاسدۀ غربی‏‎ ‎‏را، تمام نَغَمات باطلۀ غربی را خواهیم زدایید. ما یک «مملکتِ محمدی» ایجاد می کنیم.‏‎ ‎‏بیرق ایران نباید بیرق شاهنشاهی باشد، آرمهای ایران نباید آرمهای شاهنشاهی باشد؛‏‎ ‎‏باید آرمهای اسلامی باشد. از همۀ وزارتخانه ها، از همۀ ادارات، باید این «شیر و‏‎ ‎‏خورشید» منحوس قطع بشود؛ عَلَم اسلام باید باشد. آثار طاغوت باید برود. اینها آثار‏‎ ‎‏طاغوت است؛ این تاج آثار طاغوت است؛ آثار اسلام باید باشد.‏

‏تضعیف اسلام در تضعیف دولت و ارتش است‏‏ ‏

‏     آقا بیدار باشید! دولت بیدار باش! ملت بیدار باش! کم کم شما را دوباره نکشانند به‏‎ ‎‏آنجا. از الآن باید این مسائل حل بشود. البته تدریج هم می خواهد؛ تدریج دارد اما شروع‏‎ ‎‏می کنیم، ما شروع می کنیم! البته مهلت هم می دهیم به دولت؛ باید مهلت بدهیم. به این‏‎ ‎‏حرفهایی که زده می شود در اطراف که «چه شد، چه کردید، چه خواهد شد»، به اینها‏‎ ‎‏گوش ندهید؛ اینها می خواهند تضعیف کنند دولت ما را. تضعیف دولت ما تضعیف‏‎ ‎‏اسلام است. دولتْ دولت اسلام است. تضعیف ارتش ما تضعیف اسلام است. تضعیف‏‎ ‎‏نکنید. البته تصفیه می شود؛ تمام ادارات تصفیه می شود، تمام وزارتخانه ها تصفیه‏‎ ‎‏می شود. دزدها بیرون می روند، خیانتکارها بیرون می روند. لکن همه خیانتکار نیستند؛‏‎ ‎‏اُمَنا باقی می مانند، عزیزند.‏

‏     شما ملت ایران پنجاه و چند سال ـ آنقدری که جوانهای ما، یک قدری مُسِنهای ما‏‎ ‎‏یادشان است یا بیست سال ـ آنکه همۀ شما تقریباً یادتان است ـ صبر بر همۀ مصایب‏‎ ‎‏کردید تا صبرتان تمام شد. یک مقدار هم مهلت بدهید که دولت کار خودش را بکند.‏‎ ‎‏البته بعضِ انتصابات، اشتباه بوده است ـ عمداً نبوده است؛ دولت عمداً خلاف نمی کند.‏‎ ‎‏بعضِ انتصابات اشتباه بوده است. و همین طور ستاد ارتش ـ رئیس ستاد ـ خیانت عمدی‏‎ ‎‏نمی کند؛ نصب خائن را عمداً، نمی کند. اشتباه ممکن است. هر جا اشتباه شد تذکر بدهید؛‏‎ ‎‏تضعیف نکنید. آنهایی که می گویند شما باید اینها را تضعیف کنید یا تبلیغاتی می کنند که‏

‏موجب تضعیف است، آنها خائنند؛ آنها می خواهند که دولت را تضعیف کنند، ارتش را‏‎ ‎‏تضعیف کنند تا از نو یک سازمان دیگری درست کنند که ملت و همه چیز ما را دوباره‏‎ ‎‏برگردانند به حال اول. بیدار باشید!‏

‏آرمان ملت، «جمهوری اسلامی»‏

‏     ما تا آخرْ نفس ایستاده ایم. من این یک سال، دو سال آخر عمر را وقف شما کرده ام.‏‎ ‎‏از شما می خواهم، از ملت می خواهم که این نهضت را نگه دارند تا تأسیس حکومت‏‎ ‎‏عدل اسلامی. از آن وقت تا حالا می گفتید تا مرگ این کذا‏‎[2]‎‏ نهضت ادامه دارد، حالا‏‎ ‎‏باید بگویید تا اقامۀ حکومت اسلامی نهضت ادامه دارد. آنکه ملت ما می خواهد‏‎ ‎‏جمهوری اسلامی است نه جمهوری فقط، نه جمهوری دمکراتیک، نه جمهوری‏‎ ‎‏دمکراتیک اسلامی؛ «جمهوری اسلامی». ‏

‏     آنچه که من از شما ملت ایران می خواهم، این است که بیدار باشید؛ خون عزیزان‏‎ ‎‏خودتان را هدر ندهید. کلمۀ «دمکراتیک» را از آن نترسید؛ یا حذفش را نترسید. این فرمِ‏‎ ‎‏غربی است؛ ما فرمهای غربی را نمی پذیریم. ما تمدن غرب را قبول داریم لکن مفاسدش‏‎ ‎‏را نمی پذیریم.  آنکه خون داده همین توده بوده است؛ آنکه جوان داده است، همین‏‎ ‎‏توده بوده است. یک دسته ای بیرون بوده اند، اشراف و اعیان هم بالاها نشسته بودند، و‏‎ ‎‏شما خون دادید؛ شما جوان دادید؛ خانه های شما را سوزاندند. آنکه شما می خواهید آن‏‎ ‎‏باید بشود نه آنکه آنهایی که از اروپا و خارج آمده اند می خواهند؛ نه آنکه اعیان و‏‎ ‎‏اشراف می خواهند؛ نه آنکه حقوقدانها می خواهند. آنکه شما می خواهید میزان است.‏‎ ‎‏آنکه خون داده باید حرفش را شنید؛ رأی او مُتَّبَع است.‏

‏هشدار به روزنامه ها‏

‏     روزنامه ها خودشان را اصلاح کنند؛ خیانت نکنند به اسلام و مسلمین، خون مظلومان‏‎ ‎‏ما را هدر ندهند، تبلیغات سوء را منعکس نکنند؛ توطئه ها را جلوگیری کنند لکن همۀ‏

‏مردم در آرا آزاد‏‏[‏‏ند‏‏]‏‏. وقتی رفراندم اعلام شد، رأی من حکومت جمهوری است،‏‎ ‎‏«جمهوری اسلامی» است. هر کس، هر کس که تبعیت از اسلام دارد، جمهوری اسلامی‏‎ ‎‏باید بخواهد. لکن، تمام مردم آزادند که آرای خودشان را بنویسند و بگویند، بگویند که‏‎ ‎‏ما رژیم سلطنتی می خواهیم، بگویند که ما برگشت محمدرضا پهلوی می خواهیم؛‏‎ ‎‏آزادند! بگویند که ما رژیم غربی می خواهیم؛ «جمهوری باشد لکن اسلام نباشد»! ‏

‏آزادی آرا در اسلام‏

‏     ‏‏[‏‏از‏‏]‏‏ این آدمی که می گوید جمهوری باشد اسلام نباشد، باید پرسید که از اسلام چه‏‎ ‎‏می دانی و چه دیدی؟ چه بدی از اسلام دیدی؟ باید به آن گفت که این اسلام است که‏‎ ‎‏طاغوت را قطع کرد نه مردم؛ ایمان، طاغوت را قطع کرد نه من و تو! از اسلام چه بدی‏‎ ‎‏دیدی؟ آنکه می گوید ما جمهوری دمکراتیک می خواهیم یعنی جمهوری به فرم غرب،‏‎ ‎‏از اسلام چه بدی دیدید؟ چه می دانید از اسلام؟ اسلام تأمین آزادی، استقلال، عدل‏‎ ‎‏[‏‏است‏‏]‏‏. اسلام شخص اول مملکتش با یکی از رعایا فرق نداشت بلکه پایین تر از او بود‏‎ ‎‏در استفاده از مادیات. آزادی آرا در اسلام از اول بوده است، در زمان ائمۀ ما‏‎ ‎‏ـ علیهم السلام ـ بلکه در زمان خود پیغمبر آزاد بود. حرفهایشان را می زدند. ما حجت‏‎ ‎‏داریم. کسی که حجت دارد از آزادی بیان نمی ترسد لکن توطئه را اجازه نمی دهیم. اینها‏‎ ‎‏حرف ندارند، توطئه می کنند. ما آنها را دعوت کردیم، کسانی را وادار کردیم که دعوت‏‎ ‎‏کنند که اگر حرفی دارید بیایید در تلویزیون بگویید؛ مباحثه می کنیم با هم. تا حالا حاضر‏‎ ‎‏نشدند.‏

‏نمونه بودن قم‏

‏     من از عواطف ملت ایران و از عواطف هموطنیهای خودم، قمیها ‏‏[‏‏تشکر می کنم‏‏]‏‏ من‏‎ ‎‏قبلاً گفته بودم که از قم «عِلم» منتشر می شود، از قم «قدرت» منتشر شد. قم نمونه بود و من‏‎ ‎‏مفتخرم که در قم هستم. من پانزده سال ـ یا قدری بیشتر ـ از شما دور بودم لکن دلم اینجا‏‎ ‎‏بود؛ با شما بودم. شما غیرتمندان، شما پاک جوانان، سرمشق همه شدید. و الحمدلله تمام‏

‏ملت ایران، سرتاسر ملت ایران، با هم هم صدا شدند. و این قدرت الهی بود که طاغوت را‏‎ ‎‏شکست؛ این قدرت الهی بود که ابرقدرتها را از بین برد، و خواهد برد. ما دیگر اجازه‏‎ ‎‏نمی دهیم ابرقدرتها دخالت در مملکت ما بکنند.‏

‏روحانیون احیاگران اسلام‏‏ ‏

‏     از اختلافات دست بردارید. رمز پیروزی ما اتحاد بود، همبستگی بود. از حوزه های‏‎ ‎‏علمیه تجلیل کنید ... به حرفهایی که می زنند و می خواهند شما را از حوزه ها جدا کنند، از‏‎ ‎‏مراجع جدا کنند، گوش ندهید. اینها غرض دارند. این حوزه های علمیه است که اسلام را‏‎ ‎‏تا حالا نگه داشته است. اگر روحانیون نبودند از اسلام خبر نبود. آنکه اسلام را زنده نگه‏‎ ‎‏داشته است در مواقع سیاه، در این زمانهای سیاه، همین روحانیین بودند. پشتیبانی کنید از‏‎ ‎‏اینها.‏

‏     حوزه های علمیه در هر جا هست ـ در هر جا ـ حوزه های علمیه هم بیدار بشوند، هر‏‎ ‎‏جا هستند. امروز روزی نیست که حوزه های علمیه مثل سابق عمل کنند. سابقْ وضع دیگر‏‎ ‎‏داشت، حالا وضع دیگر. حوزه های علمیه بیدار باشند. تقوا را، تقوا را، تقوا را نصب عین‏‎ ‎‏خود قرار بدهید. فضلا، طلاب علوم دینیه! تقوا، تقوا، تنزیه نفس، مجاهدۀ با نفس. یک‏‎ ‎‏مجاهد با نفس می تواند بر یک امت حکومت کند. مجاهده کنید، تهذیب کنید ...‏‎ ‎‏حوزه های خودتان را. همه باید تهذیب کنند خودشان را؛ همۀ ملت موظفند که تهذیب‏‎ ‎‏کنند.‏

‏اسلام، مکتب انسان سازی‏

‏     مکتبِ اسلام مکتبِ تهذیب است؛ قرآن کتاب آدم سازی است؛ اتکال به قرآن‏‎ ‎‏بکنید. تعلیم از تعالیم عالیۀ اسلام بگیرید؛ اسلام انسان درست می کند، همانکه اجانب،‏‎ ‎‏ابرقدرتها از او می ترسند؛ از انسان می ترسند و اسلام را می کوبند چون مکتب‏‎ ‎‏انسان سازی است. از آدم می ترسند و مدارس و دانشگاهها را می کوبند. ... اینجاها‏‎ ‎‏مرکزی باشد که آدم درست کنند؟! یک آدم یک ملت را درست می کند. رسول اکرم‏

‏یک آدم بود، یک انسان کامل بود و یک عالَم را تهذیب کرد. و یک فاسد یک ملت را‏‎ ‎‏فاسد می کند. یک محمدرضا پهلوی یک ملت را رو به فساد می کشاند. خداوند تعالی به‏‎ ‎‏همۀ شما نصرت عنایت کند. خداوند تعالی اسلام را تقویت کند. خداوند تعالی این روح‏‎ ‎‏نهضت را زنده نگه دارد. خداوند تعالی این قدرت اسلامی را حفظ کند. خداوند تعالی‏‎ ‎‏به مراجع و علمای ما عزت و عظمت عنایت کند. خداوند تعالی به ملت ما شجاعت‏‎ ‎‏عنایت کند. ‏

‏والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته ‏

‎ ‎

  • ـ اشاره به درجه داران رژیم شاه.
  • ـ اشاره به شعار همگانی دوران اوج انقلاب اسلامی: «تا مرگ شاه خائن، نهضت ادامه دارد».