سخنرانی
لزوم رأی به جمهوری اسلامی
سخنرانی در جمع مردم قم و لزوم رأی به جمهوری اسلامی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: صحیفه امام

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 9 ف‍روردی‍ن‌ ‭1358

زمان (قمری) : 30 ربیع الثانی ‭1399

مکان: قم

شماره صفحه : 438

موضوع : لزوم رأی به جمهوری اسلامی

زبان اثر : فارسی

حضار : گروهی از مردم شهرستان قم

سخنرانی در جمع مردم قم و لزوم رأی به جمهوری اسلامی

سخنرانی

‏زمان: 9 فروردین 1358 / 30 ربیع الثانی 1399‏

‏مکان: قم‏

‏موضوع: لزوم رأی به جمهوری اسلامی‏

‏حضار: گروهی از مردم شهرستان قم‏

‏ [‏‏بسم الله الرحمن الرحیم‏‏]‏

‏تحکیم جمهوری اسلامی در رأس امور‏

‏     ... یک قضیه، تثبیت جمهوری اسلامی و قضیۀ قانون جدید اساسی است و قضیۀ‏‎ ‎‏مجلس شورا، که اینها در رأس مسائل واقع شده؛ و این دولت هم فقط برای اینها روی‏‎ ‎‏کار آمده. البته بعد از اینکه یک دولت مستقر روی کار بیاید، چون وضعْ وضعِ دیگری‏‎ ‎‏ان شاءالله خواهد شد و دولت یک دولت اسلامی ‏‏[‏‏است‏‏]‏‏ و آن خیانتها که پیشتر می شد و‏‎ ‎‏بودجه های مملکت هدر می رفت ان شاءالله دیگر نمی رود، ما امیدواریم که با تثبیت‏‎ ‎‏حکومت عدل اسلامی به این مسائل اساسی جامۀ عمل پوشیده بشود. البته محتاج به یک‏‎ ‎‏زمانی است، محتاج به تدریج است. الآن کارها به طوری آشفته است که نمی شود توقع‏‎ ‎‏داشت از دولت که در این حالی که اغتشاشات سرتاسر مملکت را گرفته است و از حیث‏‎ ‎‏اقتصاد الآن ضعیف هستند و از جهات دیگر هم همین طور، الآن نمی شود به این زودی‏‎ ‎‏اشکالهایی که در قم هست، انجام بگیرد.‏

‏قم، ریشۀ دانش و شجاعت‏‏ ‏

‏     من از خدای تبارک و تعالی توفیقی می خواهم که ان شاءالله بعد از اینکه رأیتان را به‏‎ ‎‏حکومت جمهوری اسلامی دادید و به دوستانتان هم سفارش کردید که رأی بدهند و‏‎ ‎‏جمهوری اسلامی روی کار آمد، من امیدوارم که اینطور مسائل و مشکلات بتدریج حل‏‎ ‎‏بشود. البته مردم قم به ما خیلی حق دارند. در این نهضت خیلی پیشقدم بودند؛ و من سابقاً‏‎ ‎‏هم گفته ام همان طوری که به حَسَب فرمودۀ ائمۀ ما عِلْم از قم به جاهای دیگر منتشر‏

‏می شود گفتم که شجاعت هم از قم به جاهای دیگر منتشر شد؛ نهضت هم از قم به جاهای‏‎ ‎‏دیگر منتشر شد.‏

‏مشارکت همگانی در سازندگی‏

‏     و بحمدالله همۀ اقشار ملت ما آگاهانه مسائل را حل کرده اند و تا اینجا رسانده اند؛ و‏‎ ‎‏من امیدوارم که از حالا به بعد هم این نهضت را ادامه بدهید و مسائل بعد؛ که مسائل‏‎ ‎‏اساسی است و برای ساختن مملکت است. یک مملکتی که ویرانش کردند و رفتند،‏‎ ‎‏ساختن لازم دارد. و این احتیاج دارد که همۀ اقشار ملت کمک کنند و از دولتِ تنها‏‎ ‎‏نمی آید این کار، از بعضی قشرها نمی آید این کار، از روحانیون نمی آید این کار. باید‏‎ ‎‏همه با هم باشند؛ همان طوری که همه با هم تاکنون پیشرفت کردیم، از حالا به بعد هم،‏‎ ‎‏همه با هم باید به پیش برویم. همه با هم به پیش ان شاءالله ! ‏‏[‏‏خداوند شما را‏‏]‏‏ حفظ و تأیید‏‎ ‎‏کند و سعادتمند. ‏

‏والسلام علیکم و رحمة الله ‏

‎ ‎