سخنرانی
لزوم مبارزه با ریشه های فاسد رژیم شاه
سخنرانی در جمع پرسنل نیروی هوایی (مبارزه با رژیم شاه)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: صحیفه امام

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 17 ف‍روردی‍ن‌ ‭1358

زمان (قمری) : 8 جمادی الاول ‭1399

مکان: قم

شماره صفحه : 485

موضوع : لزوم مبارزه با ریشه های فاسد رژیم شاه

زبان اثر : فارسی

حضار : جمعی از پرسنل نیروی هوایی

سخنرانی در جمع پرسنل نیروی هوایی (مبارزه با رژیم شاه)

سخنرانی

‏زمان: 17 فروردین 1358 / 8 جمادی الاول 1399‏

‏مکان: قم‏

‏موضوع: لزوم مبارزه با ریشه های فاسد رژیم شاه‏

‏حضار: جمعی از پرسنل نیروی هوایی‏

‏بسم الله الرحمن الرحیم‏

‏حاصل نشدن پیروزی نهایی‏‏ ‏

‏     من از همۀ ملت ایران، و خصوصْ شما درجه داران و سربازان نیروی هوایی،‏‎ ‎‏تشکرمی کنم و سعادت و سلامت همه را از خداوند تبارک و تعالی مسئلت می کنم.‏

‏     ما باید این واقعیت را ادراک و لمس کنیم که ما ‏‏[‏‏هنوز‏‏]‏‏ پیروز نشدیم ... تا پیروزی‏‎ ‎‏نهایی راه زیادی داریم. اگر انسان خودش را پیروز ادراک کند ورشکست می شود؛‏‎ ‎‏پیروزی سستی می آورد؛ لکن اگر انسان خودش را در بین راه ببیند و برای هدف نهایی‏‎ ‎‏در حرکت باشد، آن حرکتْ قوّت می آورد. ما در بین راه هستیم و البته پیروزی به این معنا‏‎ ‎‏که دست ستمکارها را از کشورمان خارج کردیم و خودمان الآن در کشورمان هستیم ـ به‏‎ ‎‏این معنا البته ـ حاصل است لکن آشفتگیهایی که الآن در مملکت هست، قشرهایی که‏‎ ‎‏مفسد هستند و در بین مردم مفسده می کنند، ریشه های فاسد رژیم، ریشه های فاسد‏‎ ‎‏اجانب، آنهایی که برای اجانب و در خدمت اجانب برای ملت ما زحمت و تَعَب‏‎[1]‎‏ پیش‏‎ ‎‏می آورند، اینها هستند؛ و ما باید با تمام قوّت و قدرت در مقابل آنها ایستادگی کنیم و آنها‏‎ ‎‏را هم از مملکت خودمان برانیم.‏

‏کوشش ایرانی برای ایران‏‏ ‏

‏     برادرهای من! توجه داشته باشید که ایران از خود شماست و ایرانی باید برای ایران‏‎ ‎‏زحمت بکشد. همۀ طبقات باید با هم دوست باشند. مثل سابق نیست که بین طبقات‏

‏جدایی باشد، بین نیروهای نظامی با مردم جدایی باشد، آنها با نظر بد به اینها نگاه کنند و‏‎ ‎‏اینها به نظر بد به آنها نگاه کنند. وقت آن است که همۀ نیروها خدایی و اسلامی باشد و‏‎ ‎‏خداوند حکومت کند در این ملت و با دست خداوند ما پیش برویم. شما همه با هم‏‎ ‎‏هم صدا و همزبان باشید و این آشفتگیهایی که الآن به دست اجانب و عمال آنها در‏‎ ‎‏اطراف مملکت ایجاد شده است، این آشفتگیها را با هم و با قدرت الهی از بین ببرید و‏‎ ‎‏تسلط پیدا کنید بر اوضاع. کشور از خودتان هست، ملت از خودتان هست، ارتش از‏‎ ‎‏خودتان هست؛ همه با هم هستید، برادر هستید. باید همه با هم به پیش بروید و این‏‎ ‎‏مملکت آشفته را نجات بدهید. از خداوند تبارک و تعالی سلامت و سعادت همۀ شما را‏‎ ‎‏خواستارم.‏

‎ ‎

  • - سختی، مرارت.