سخنرانی
تلاش بدخواهان برای دلسرد کردن مردم از انقلاب
سخنرانی در جمع اهالی اردبیل و دشت مغان (تلاش دشمن برای دلسرد کردن مردم)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: صحیفه امام

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 26 م‍رداد ‭1359

زمان (قمری) : 6 ش‍وال‌ ‭1400

مکان: تهران

شماره صفحه : 124

موضوع : تلاش بدخواهان برای دلسرد کردن مردم از انقلاب

زبان اثر : فارسی

حضار : اهالی اردبیل و دشت مغان

سخنرانی در جمع اهالی اردبیل و دشت مغان (تلاش دشمن برای دلسرد کردن مردم)

سخنرانی

‏زمان: قبل ازظهر 26 مرداد 1359 / 6 شوال 1400‏‎[1]‎

‏مکان: تهران، حسینیۀ جماران‏

‏موضوع: تلاش بدخواهان برای دلسرد کردن مردم از انقلاب ‏

‏حضار: اهالی اردبیل و دشت مغان‏

‏ [‏‏بسم الله الرحمن الرحیم‏‏]‏

پایداری قیام برای خدا و اسلام

‏     از خداوند تعالی عظمت اسلام و سلامت مسلمین و خصوص برادران آذربایجانی و‏‎ ‎‏شما عزیزان شهرستان اردبیل و اطراف اردبیل را خواستارم. بعضی از کسانی که‏‎ ‎‏می خواهند این نهضت اسلامی و این انقلاب الهی به ثمر نرسد، گاهی می گویند که شور‏‎ ‎‏مردم کم شده است، مردم در اول انقلاب شور زیاد داشتند ولی حالا آنطور نیست و این‏‎ ‎‏سمپاشی است در بین ملت. مگر اول انقلاب برای خدا بود و حالا برای خدا نیست که در‏‎ ‎‏اول انقلاب، شور زیاد باشد و حالا چون برای خدای نیست، کم باشد؟ از اول انقلاب تا‏‎ ‎‏حالا هرچه بوده است برای خدای تبارک و تعالی بوده است. یک مملکتی که می رفت به‏‎ ‎‏طرف جاهلیت، می رفت که احکام قرآن و اسلام فراموش بشود و می رفت به اینکه‏‎ ‎‏مصالح این مملکت پایمال بشود، خزاین مملکت به جیب اجانب برود، ملت ما قیام کرد‏‎ ‎‏برای خدا و برای احیای احکام الهی و با شور و شعف به میدان رفت و با دادن فداییان‏‎ ‎‏بسیار و شهدای بیشمار غلبه کرد بر کفر و نفاق و دست ابرقدرتها را از این کشور کوتاه‏‎ ‎‏کرد. و این برای اسلام بود و برای خدا. یک کشوری که برای خدا قیام کرده است، برای‏‎ ‎‏خدا هم پایدار می ماند و برای خدا هم ادامه می دهد. و لهذا، این اشخاصی که پیش‏‎ ‎‏خودشان می نشینند حساب می کنند، یا بیحساب می خواهند این کشور را به خیال‏‎ ‎‏خودشان نگذارند به پیش برود و این انقلاب را نگذارند که گرم بماند و پرشور، اینها یک‏

‏مطالبی را عنوان می کنند و منتشر می کنند. آن چه شده است که شما جوانان عزیز را از راه‏‎ ‎‏دور به این منزل حقیر کشانده است؟‏

حاکمیت ملت بر سرنوشت خویش

‏     این چه احساسی است که بانوان محترم و جوانهای عزیز را از آن طرف کشور آورده‏‎ ‎‏است و در یک همچو جایی تا مواجه بشوم با آنها و آنها هم مواجه با ما بشوند و درد‏‎ ‎‏دلهایی که آنها دارند و ما داریم در میان بگذاریم؟ غیر از شور اسلامی است؟ غیر اسلام‏‎ ‎‏اصلاً مطرح است پیش شما؟ شما برای یک تخت وتاجی اینجا آمده اید؟ برای یک‏‎ ‎‏استفادۀ مادی اینجا آمدید؟ می دانید که این حرفها در اینجا نیست. شما برای خدا و برای‏‎ ‎‏رضای خدا و پیشرفت اسلام می خواهید به بدخواهان ارائه بدهید که همان شوری که در‏‎ ‎‏اول انقلاب بود و ما را به میدانها کشاند، و دشمنان اسلام را از ایران بیرون راند، حالا هم‏‎ ‎‏هست؛ برای اینکه اسلام همان اسلام است، انقلاب اسلامی هم همان انقلاب اسلامی‏‎ ‎‏است. و بحمدالله تا کنون هم با بهترین وجه این مطالب اسلامی یعنی، اساس حکومت‏‎ ‎‏اسلامی با بهترین وجه تحقق پیدا کرده است و ملت خودش است که سرنوشت خودش‏‎ ‎‏را به دست دارد. اینطور نیست که ملت ما از همه چیز بیخبر باشد و سرنوشتش را در کاخ‏‎ ‎‏سفید برایش طرح بکنند یا در کرملین. خود ملت است که با رأی خودش رئیس جمهور‏‎ ‎‏تعیین می کند. جمهوری اسلامی را رأی به آن می دهد و با رأی خودش که متمرکز است‏‎ ‎‏در مجلس، دولت را تعیین خواهد کرد و همۀ امور دست خود ملت است. امروز مثل‏‎ ‎‏زمان رژیم طاغوتی نیست که ملت هیچکاره باشد و همۀ امور دست یک نفر یا یک عده‏‎ ‎‏باشد. ملت همه کاره است و همه هم با رأی خود ملت است و همه چیزها هم به نفع ملت‏‎ ‎‏است ان شاءالله .‏

دلسرد نشدن مردم از انقلاب

‏     اینها که تفالۀ آن رژیم سابق یا طرفداران امریکا یا شوروی هستند و یک ریشه های‏‎ ‎‏گندیده ای از آنها باقی مانده است، کوشش می کنند که مسائل را یکجوری طرح بکنند که‏

‏ملت ما را از این انقلاب دلسرد کنند. مگر این انقلاب برای این بوده است که یک خانه ای‏‎ ‎‏به مردم بدهد؟ یک کسب و کاری برای مردم ایجاد کند؟ این انقلاب برای خدا بوده‏‎ ‎‏است و برای اسلام.‏

‏     ملت ما دید که اسلام دارد به دست طوایف مختلفی که طمع دارند بر این کشور و‏‎ ‎‏طمع دارند بر ذخایر این کشور، دارد اسلام از بین می رود؛ آنها با اهدای خون جوانان‏‎ ‎‏خودشان و با زیانهای زیادی که دیدند، قیام کردند برای اسلام. اگر قیام کرده بودند برای‏‎ ‎‏اینکه به نوایی برسند و حالا مثلاً نرسیده اند البته دلسرد می شوند. اما کسی که برای خدا‏‎ ‎‏قیام کرده است، خدا همیشه هست و احکام اسلام همیشه هست و شما جوانها و شما‏‎ ‎‏عزیزانی که در اطراف مملکت هستید، همیشه برای اسلام هستید. وآذربایجان همیشه‏‎ ‎‏سنگر این کشور بوده است و حالا هم این سنگر هست، این سنگر تا آخر هم هست.‏

‏     من از خدای تبارک و تعالی خواستارم که شما عزیزان را که از راه دور آمدید حفظ‏‎ ‎‏کند و شما را برای ما نگه دارد. و شما هم توجه داشته باشید به اینکه کشور از خود‏‎ ‎‏شماست و هر چه زحمت بکشید در این کشور، برای برادران خودتان و برای خودتان‏‎ ‎‏زحمت کشیدید. اینطور نیست که شما زحمت بکشید و دیگران چیزهایی را که شما‏‎ ‎‏زحمت کشیده اید به جیب خودشان بکشند. امروز بحمدالله اسلام در اینجا قوه پیدا کرده‏‎ ‎‏است و ان شاءالله احکام اسلام هم پیاده خواهد شد و دولت اسلامی هم قدرت خودش را‏‎ ‎‏با پشتیبانی شما دارد و از هیچ یک از این قدرتهایی که در عالم هستند و ارعاب می کنند‏‎ ‎‏ملت ما را، ما نمی ترسیم؛ برای اینکه ما برای خدا قیام کردیم. ملت ما برای خدا قیام کرده‏‎ ‎‏است و ملتی که برای خدا قیام کند از هیچ چیز نمی ترسد و آسیب نمی بیند. و خدا با‏‎ ‎‏شماست و نگهدار شما.‏

‏والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته‏

‎ ‎

  • - صحیفۀ نور این سخنرانی را در ذیل تاریخ 27 / 5 / 59 آورده است.