پیام
وظایف و اختیارات شورای عالی دفاع
پیام به نیروهای مسلح ایران (وظایف و اختیارات شورای عالی دفاع)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: صحیفه امام

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 20 م‍ه‍ر ‭1359

زمان (قمری) : 2 ذی الحجه ‭1400

مکان: تهران

شماره صفحه : 263

موضوع : وظایف و اختیارات شورای عالی دفاع

زبان اثر : فارسی

مخاطب : نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران

پیام به نیروهای مسلح ایران (وظایف و اختیارات شورای عالی دفاع)

پیام

‏زمان: 20 مهر 1359 / 2 ذی الحجه 1400‏

‏مکان: تهران، جماران‏

‏موضوع: وظایف و اختیارات شورایعالی دفاع‏

‏مخاطب: نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران‏

‏بسم الله الرحمن الرحیم‏

‏     نظر به موقعیت استثنایی دفاع از کشور اسلامی و حساسیت فوق العادۀ آن، تا موقعی‏‎ ‎‏که جنگ افروزان به کار تجاوزگرانۀ خود ادامه می دهند، مراتب زیر اخطار و مقرر‏‎ ‎‏می شود:‏

‏     1ـ کلیۀ امور مربوط به جنگ در تحت نظر شورایعالی دفاع به اضافۀ یک نفر از‏‎ ‎‏نمایندگان از قِبل مجلس شورای اسلامی باید اداره شود. و این شورا موظف است تمام‏‎ ‎‏قوای مسلح را هماهنگ نماید. و هیچ گروه یا شخصی تخلف از اوامر شورای مذکور‏‎ ‎‏نباید بکند. و در غیاب آقای خامنه ای و آقای چمران، دو نفر از نمایندگان که یکی از آنها‏‎ ‎‏رئیس مجلس شورای اسلامی است باید در شورا شرکت نمایند.‏

‏     2ـ در ادارۀ مناطق جنگی، کلیۀ نیروها باید از شورای مذکور تبعیت نمایند؛ و‏‎ ‎‏تصمیمات در این باره با شورای مذکور است.‏

‏     3ـ تبلیغات مطلقاً ـ چه به وسیلۀ رادیو ـ تلویزیون یا مطبوعات ـ در تحت نظر شورای‏‎ ‎‏مذکور باید اجرا شود. و رسانه های گروهی و مطبوعات حق پخش مصاحبات یا نطقها و‏‎ ‎‏نوشته ها را بدون مراجعه و دستور از شورای مذکور ندارند.‏

‏     4ـ سیاست خارجی مربوط به دفاع با شورای مذکور است، و کسان دیگر بدون اجازه‏‎ ‎‏حق دخالت ندارند.‏

‏     5ـ کلیۀ بیانها و نوشته ها و تبلیغات و پخش اعلامیه ها بدون اجازۀ مستقیم از شورای‏‎ ‎‏مذکور جداً ممنوع است.‏


‏     6ـ دولت مأمور جلب متخلفین و تحویل به دادگاههای انقلاب است.‏

‏     7ـ دادگاهها به جرایم، حسب وضع دفاعی و انقلابی عمل می کنند.‏

‏     8ـ شورا موظف است در مناطق جنگی نمایندگانی تعیین نماید که به وسیلۀ آنها امور‏‎ ‎‏انجام گیرد و موجب تأخیر نشود.‏

‏20 مهر 59 / 2 ذی الحجه 1400‏

‏روح الله الموسوی الخمینی‏

‎ ‎