نامه
خیانت ها و جنایت های رژیم بعث عراق
نامه به ملت و ارتش عراق (قیام بر علیه حزب بعث عراق)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: صحیفه امام

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 24 م‍ه‍ر ‭1359

زمان (قمری) : 6 ذی الحجه ‭1400

مکان: تهران

شماره صفحه : 267

موضوع : خیانت ها و جنایت های رژیم بعث عراق

زبان اثر : فارسی

مخاطب : ملت و ارتش عراق

نامه به ملت و ارتش عراق (قیام بر علیه حزب بعث عراق)

نامه

‏زمان: 24 مهر 1359 / 6 ذی الحجه 1400‏

‏مکان: تهران، جماران‏

‏موضوع: خیانتها و جنایتهای رژیم بعث عراق‏

‏مخاطب: ملت و ارتش عراق‏

‏بسم الله الرحمن الرحیم‏

‏     اینجانب به حسب وظیفۀ شرعیه و عقلیه ناچارم مطالبی رابه قوای مسلح و به ملت‏‎ ‎‏شریف و مظلوم و مسْلم عراق تذکر دهم. شاید خداوند تبارک و تعالی آنان را متذکر‏‎ ‎‏نماید و ملت اسلام و قرآن کریم را از شرّ دشمنان شهرت طلب و اربابان سودجوی آنان‏‎ ‎‏نجات دهد. ‏انّه علی کل شی ءٍ قدیر.

‏     ‏‏شما ای قوای مسلح عراق، بهتر می دانید که این جنگ که به ایران به وسیلۀ قدرتهای‏‎ ‎‏بزرگ تحمیل شده است، تاکنون چه خسارتهای جانی و مالی و حیثیتی به شما وارد‏‎ ‎‏نموده است. من بسیار متأسفم که برای شهوت و شهرت طلبی یک یا چند نفر از خدا‏‎ ‎‏بیخبر جوانان برومند عراق را با اغفال و اکراه و جبر به میدان نبرد با برادران مسْلم خود‏‎ ‎‏فرستاده اند و تاکنون چند هزار نفر از جوانانی که باید در خدمت اسلام، با کفار به جنگ‏‎ ‎‏برخیزند، در خدمت دشمنان اسلام به هلاکت کشانده و فدای اغراض شیطانی خود‏‎ ‎‏نموده اند.‏

‏     شما ای ارتش عراق! از ما بهتر می دانید که چه جوانانی را که پشتوانۀ ملت شما بوده اند‏‎ ‎‏از دست داده اید و در پیشگاه خداوند قادر عظیم و ملتهای مسلمان جهان و ملت شریف‏‎ ‎‏خودتان هیچ عذری ندارید. آیا تاکنون از خود پرسیده اید که با چه انگیزه، دوستان و‏‎ ‎‏عزیزانتان را از دست می دهید؟ آیا می دانید با خودتان و کشور اسلامی خودتان چه‏‎ ‎‏می کنید؟ و شما از ما بهتر می دانید که در این جنگ خانمانسوز چه خسارتهای عظیم مالی‏

‏به کشورتان وارد شده است. آیا می دانید که میلیاردها دینار‏‎[1]‎‏ خسارت به مخازن و ساز و‏‎ ‎‏برگ جنگی شما وارد شده است و این همه به نفع ابرقدرتها و ضرر ملت شماست؟ آیا‏‎ ‎‏می دانید برای جبران ساز و برگ جنگی، میلیاردها دینار ملت ستمدیدۀ شماو کشورتان‏‎ ‎‏باید به ابرقدرتها بپردازند؟ و آیا می دانیدکه آبرو و حیثیت شما در جهان و حتی نزد ملت‏‎ ‎‏خودتان ریخته وبه باد فنا داده شده است؟ و می دانید که انگیزۀ این خسارت چه بوده؟ اگر‏‎ ‎‏نمی دانید ما می دانیم، قدرتهای بزرگ که دستشان از مخازن بزرگ ایران کوتاه شده و‏‎ ‎‏سلطه و قدرتشان با همت ملت ایران و قوای مسلح آن قطع گردیده، اکنون به دست و پا‏‎ ‎‏افتاده اند تا با جنگ افروزی بین برادران، سلطۀ خود را اعاده دهند و چپاولگری خود را از‏‎ ‎‏سر گیرند. و شما ای ارتش عراق، آلت دست نوکران سرسپردۀ ابرقدرتها و دشمنان‏‎ ‎‏ملتهای ضعیف شده اید. و شما از ما بهتر این حزب کافر بعث را می شناسید و صدام را از‏‎ ‎‏نزدیک دیده و جنایات او را مشاهده کرده اید و بدانید که شماها نیز از شرّ این شخص‏‎ ‎‏درامان نیستید. شما دیده اید که این شخص با شبهه و احتمال، حتی دوستان نزدیک خود‏‎ ‎‏را با بدترین وجه اعدام نموده. تا کیْ اسارت و ننگ را تحمل می کنید؟ تا کیْ شاهد کشته‏‎ ‎‏شدن جوانانتان و به باد رفتن مخازنتان و از دست رفتن حیثیتتان هستید؟ ‏

‏     برخیزید ای غیرتمندان، و این حزب جنایتکار را در هم کوبید و صدام و رفقای فاجر‏‎ ‎‏او را به جهنم فرستید و حکومتی اسلامی ـ انسانی با همراهی ملت به دست آورید؛ و تا‏‎ ‎‏دیر نشده است فرصت را از دست ندهید که اگر برای خداوند تعالی قیام کنید، خدا با‏‎ ‎‏شماست، همان طور که دیدید خداوند قادر با ملت ایران ـ که برای رضای او نهضت‏‎ ‎‏کردند ـ بود و اکنون نیز پشتیبان آنان است.‏

‏     و شما ای ملت شریف و مظلوم عراق که هر روز شاهد جنایتهای این حزب و سران‏‎ ‎‏آن بوده و هستید، بدانید که این اشخاص شهرت طلب و سرسپرده به اجانب اگر فرصت‏‎ ‎‏یابند، دیری نخواهد گذشت که اسلام و همۀ مظاهر آن را از بین خواهند برد و کشور‏‎ ‎


‏اسلامی شما را به سوی کفر خواهند کشاند و مخازن شما را به اربابان خود هدیه خواهند‏‎ ‎‏کرد؛ و اگر فرصت به این حزب کافر دهید، دیری نپاید که قبور ائمۀ اسلام و مشایخ و‏‎ ‎‏امامان تشیع و تسنن را از بین خواهند برد. دشمن اصلی اینان اسلام وقرآن است. اینان‏‎ ‎‏اسلام را مخالف مرام و هواهای نفسانی خود می دانند. «عفلق»‏‎[2]‎‏ و اتباع او به هیچ دینی و‏‎ ‎‏مذهبی عقیده ندارند. بهوش باشید و از سالوسی و فریبکاری صدام بازی نخورید که‏‎ ‎‏نماز او در حرم سیدالشهدا ـ علیه السلام ـ همچون نماز محمدرضا درحرم حضرت رضا ـ‏‎ ‎‏علیه السلام ـ است.‏

‏     این جنگ به شما ملت غیور فرصت می دهد که سکوت را شکسته وبا فریاد الله اکبر‏‎ ‎‏بپاخیزید و دشمنان اسلام و قرآن رابه سزای خودشان برسانید.‏

‏     ای جوانان دانشگاهی، ای دانشجویان عزیز، به فریاد کشور و اسلام و ملت خودتان‏‎ ‎‏برسید و قهرمانانه قیام کنید که فرج شما نزدیک و حزب خدا بر حزب شیطان غلبه‏‎ ‎‏می کند. و ای عشایر دلیر دجله و فرات، فرصت را از دست ندهید و دشمن اسلام و میهن‏‎ ‎‏عزیز خودتان را با قیام قهرمانانه از پای درآورید و دیْن خودتان را به اسلام و قرآن مجید‏‎ ‎‏ادا کنید که با از دست دادن فرصت بدبختیها به شما روی خواهد آورد. و باید همۀ‏‎ ‎‏قشرهای ملت از قوای مسلح و دستگاههای دولتی تا دانشگاهیان و کارگران و کارمندان و‏‎ ‎‏بازاریان و کشاورزان بدانند که اعانت و کمک به این دولت غیرقانونیِ غاصبِ کافر از‏‎ ‎‏گناهان کبیره و مخالفت با خدای تعالی است، و کارشکنی و مخالفت عملی و قولی، در‏‎ ‎‏حد امکان، از واجبات الهیه است. به خدای تعالی اتکال کنید و با وحدت کلمه نهضت‏‎ ‎‏کنید که خدابا شما است.‏

‏     و من به همۀ دولتهایی که در این جنگ تحمیلی و یورش غیرانسانی به ایران، با دولت‏‎ ‎‏کافر بعث همکاری می کنند، چه همکاری تبلیغاتی و چه نظامی به هر نحو که باشد جداً‏‎ ‎‏اخطار می کنم که علاوه بر خذلان الهی و ننگ ابدی، از جزای عاجل به دست ملتهای‏

‏خود و ارتش نیرومند کشور اسلامی ما غافل نباشید و خود رابه هلاکت نکشید، که هنگام‏‎ ‎‏عقوبت الهی و انتقام منتقم حقیقی، هیچ یک از ابرقدرتها به فریاد شما نخواهند رسید. تا‏‎ ‎‏عذاب الهی نازل نشده و راه برگشت به اسلام باز است، به خود آیید و از مخالفت بااسلام‏‎ ‎‏عزیز و قرآن مجید دست بردارید. از خداوند تبارک و تعالی عظمت اسلام و مسلمین‏‎ ‎‏جهان را خواستار و قطع ایادی دشمنان بشریت را از سر ملتهای مستضعف جهان‏‎ ‎‏خواستار است. والسلام علی من اتّبع الهدی.‏

‏روح الله الموسوی الخمینی‏

‎ ‎

  • ـ واحد پول عراق.
  • - میشل عفلق، ایدئولوگ رژیم بعث.