سخنرانی
توطئه اجانب در ایجاد انحراف در مراکز علمی ـ فرهنگی کشور
سخنرانی در جمع اقشار مختلف مردم (ولادت حضرت رسول ـ اصلاح مرکزعلمی)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: صحیفه امام

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 2 ب‍ه‍م‍ن‌ ‭1359

زمان (قمری) : 15 ربیع الاول ‭1401

مکان: تهران

شماره صفحه : 1

موضوع : توطئه اجانب در ایجاد انحراف در مراکز علمی ـ فرهنگی کشور

زبان اثر : فارسی

حضار : اقشار مختلف مردم، پاسداران عازم به جبهه جنگ و دانش آموزان مدارس تهران

سخنرانی در جمع اقشار مختلف مردم (ولادت حضرت رسول ـ اصلاح مرکزعلمی)

سخنرانی

‏زمان: 2 بهمن 1359 / 15 ربیع الاول 1401 ‏

‏مکان: تهران، جماران‏

‏موضوع: توطئه اجانب در ایجاد انحراف در مراکز علمی ـ فرهنگی کشور ‏

‏حضار: اقشار مختلف مردم، پاسداران عازم به جبهۀ جنگ و دانش آموزان مدارس تهران‏

‏بسم الله الرحمن الرحیم‏

اهمیّت ولادت پیامبر اسلام

‏     ‏‏ما در آستانۀ روز مقدسی هستیم و عید مبارکی که در آن روز، بزرگترین شخصیت‏‎ ‎‏عالم برای اصلاح بشر و تحول بزرگتر تحولات، و نیز ولادت با سعادت فرزند او‏‎ ‎‏حضرت صادق ـ سلام الله علیه ـ که مذهب را ترویج و اسلام را ارائه داد به مردم. تحول از‏‎ ‎‏شرکها، الحادها، آتش پرستیها و همۀ انحرافها، به استقامت و توحید و توحید پرستی. در‏‎ ‎‏مرکزی که به جای توحید و به جای حکومت الله بتها نشسته بودند و در عصری که به جای‏‎ ‎‏ستایش حق تعالی آتشها پرستیده می شدند.‏

‏     این روز روز مبارکی است که ما نزدیک به او می شویم، و روز نویدی است که بشر را‏‎ ‎‏نوید داد به استقامت و راهنمایی به صراط مستقیم انسانیت. و پیروان آن حضرت کسانی‏‎ ‎‏هستند که همان راه را و همان خط را تعقیب می کنند و از خود شروع می کنند و به دیگران‏‎ ‎‏سرایت می دهند. شما جوانان دانشجو و جوانان عزیزی که از هر جا آمده اید، امید این‏‎ ‎‏ملت هستید که باید این راهی را که فرا راه شما گذاشته شده است به آخر برسانید. و این‏‎ ‎‏نهضتی را که در راه او آن همه جانفشانی شده است، ادامه بدهید. و این صراط مستقیمی‏‎ ‎‏را که انبیا جلو راه بشر گذاشتند و نبی اکرم آخرین انبیا و اشرف همه، آن راه را جلو مردم‏‎ ‎‏گذاشتند، و مردم را دعوت به این صراط مستقیم کردند و هدایت کردند به راه انسانیت و‏‎ ‎‏خروج از همۀ انحای کفر و الحاد و خروج از همۀ ظلمات به نور مطلق، باید شما جوانها‏‎ ‎‏همان راه را ادامه دهید تا اینکه پیرو رسول اکرم و در مکتب حضرت صادق پیروانی‏

‏شایسته باشید.‏

عرصه جولان استعمار از کودکستان تا دانشگاه

‏     ‏‏عزیزان من! منحرفین و کسانی که می خواهند این مکتب به آخر نرسد و آنهایی که از‏‎ ‎‏مکتب اسلام سیلی خورده اند، و آنهایی که مکتب اسلام را بر خلاف مصالح خودشان‏‎ ‎‏می دانند و بر خلاف مصالح اربابانشان می دانند، اول نظرشان به این است که از‏‎ ‎‏مدرسه هایی که کودکان ما، جوانان ما، جوانان نورس ما در آنجا برای تحصیل کمال‏‎ ‎‏رفته اند، از آنجا انحرافات را شروع کنند. آنها در صدد این هستند که مدارس که منشأ‏‎ ‎‏همۀ برکات هست و جوانهای نورسی که باید این کشور را به رشد خودش برسانند و از‏‎ ‎‏دست اجانب نجات دهند، آنها را منحرف کنند. و لهذا می بینید که از آن دبستان تا‏‎ ‎‏دانشگاه مرکز توطئه است، و شماها هدف آنها هستید، و می خواهند شما را از اسلام‏‎ ‎‏عزیز منحرف کنند. و دانشگاهها و دبیرستانها و دبستانها و تمام مراکز علم و تهذیب را‏‎ ‎‏مبدّل کنند به مراکزی که اگر در آنجا علم تحصیل بشود به نفع قدرتهای بزرگ باشد. و هر‏‎ ‎‏چه در آن جاها و در آن مکانهای مقدّس، هرچه فرآورد باشد، فرآورد به نفع اَبَرقدرتها.‏‎ ‎‏قدم اوّل آنها از همان کودکستان شروع می شود، و هر چه جوانها و کودکهایمان بالاتر‏‎ ‎‏بروند، قدمهای بعدی آنها هم به دنبال آنهاست. از کودکستان تا دانشگاه، مرکز جولان‏‎ ‎‏دستهای خبیث استعمار است، و آنها خوب می دانند که اگر این نوباوگان را از راه مستقیم‏‎ ‎‏و صراط الله خارج کنند به مقاصد شوم خودشان خواهند رسید. و لهذا کوشش آنها و‏‎ ‎‏هدف آنها از کودکستان شروع می شود و تا دانشگاهها جریان دارد. و مراکزی که باید‏‎ ‎‏برای اصلاح جامعه، اصلاح جامعه در معنویات و اصلاح جامعه در مادیات، ذخایری‏‎ ‎‏باشند برای کشور عزیز ما، آنجا را به فساد بکشند و بعد کنار بنشینند و به این جوانهای ما‏‎ ‎‏نگاه کنند که این منحرفین کارهای خودشان را انجام داده اند و فساد را به دست شما‏‎ ‎‏می خواهند اجرا کنند.‏

اصلاح کشور در گروِ اصلاح مراکز علمی

‏     ‏‏شما جوانها در سرتاسر کشور از کودکستان که محل اطفال است تا دانشگاه که محل‏

‏علم و محل دانش و تهذیب باید باشد، باید بیدار باشید و خودتان این مراکز را از فساد‏‎ ‎‏حفظ کنید. کسانی که می آیند در این مراکز و مشغول تبلیغات هستند، شما باید، جوانهای‏‎ ‎‏ما باید، معلمین این جوانها باید که ببینند اینها سابقه شان چه بوده و چه وضعیّت فعلی‏‎ ‎‏دارند و چه وضعیتی در سابق داشتند و دعوت آنها چیست. امروز مملکت شما، کشور‏‎ ‎‏شما مرکز توطئه هاست. برای اینکه کشور شما آنچنان صدمه ای وارد کرده است بر اَبَر‏‎ ‎‏قدرتها و آنچنان سیلی ای به صورت قدرتهای بزرگ و ریشه های فساد آنها زده است که‏‎ ‎‏آنها از جا نمی نشینند مگر آنکه این کشور را به خیال خودشان به حال اول و به فساد‏‎ ‎‏بکشند. و آنها می دانند که اگر کودکان ما را از نورسی منحرف بار بیاورند، این انحراف تا‏‎ ‎‏آخر خواهد رفت. و اگر نوباوگان ما را به انحراف بکشند، این کشور به انحراف کشیده‏‎ ‎‏خواهد شد. و اگر دبیرستانهای ما را و دانشگاههای ما را به انحراف بکشند این کشور به‏‎ ‎‏انحراف خواهد کشید.‏

‏     بزرگتر سنگر، برای اسلام این مراکزی است که شما در آنها زندگی می کنید و تحصیل‏‎ ‎‏می کنید. این مراکز، مراکزی است که با اصلاح آنها، کشور اصلاح می شود و با تباهی‏‎ ‎‏آنها، کشور به تباهی کشیده می شود. باید جوانهای ما، کودکان ما درست چشم و گوش‏‎ ‎‏خودشان را باز کنند که شیاطین اغوا نکند آنها را. و هر روز آنها را وادار نکند به جنجال‏‎ ‎‏کردن و راهپیمایی کردن. شما باید در هر جا که تحصیل می کنید و جوانها و کودکان ما در‏‎ ‎‏سرتاسر کشور، در هر مرکزی که اشتغال به تحصیل دارند باید توجه به این داشته باشند که‏‎ ‎‏تحصیل همراه تهذیب و همراه تعهّد و همراه اخلاق فاضلۀ انسانی است که می تواند ما را‏‎ ‎‏به حیات انسانی برساند. و می تواند کشور ما را از وابستگیها نجات بدهد. اگر شما جوانها‏‎ ‎‏دنبال تحصیل که می روید، دنبال این معنا باشید که یک تصدیقی بگیرید، یک دیپلمی‏‎ ‎‏بگیرید و بروید آن را آلت قرار بدهید برای استفادۀ مادّی خودتان، این همان انحرافی‏‎ ‎‏است که آنها می خواهند. و اگر شما در مراکزی که هستید یک ایدۀ صحیح داشته باشید و‏‎ ‎‏یک غایت صحیح داشته باشید که برای رسیدن به آن غایت مشغول تحصیل باشید، و‏‎ ‎‏برای رسیدن به آن امری که خدای تبارک و تعالی می خواهد و آن تهذیب نفس و‏

‏پرستیدن الله و دور کردن همۀ شرکها و همۀ انحرافها و همۀ الحادها از خودتان و از‏‎ ‎‏مراکزتان، اگر این طور باشد شما پیروز خواهید شد. و همۀ انحرافها و همۀ گرفتاریهایی که‏‎ ‎‏برای یک کشور پیش می آید برای این است که مراکز تعلیم و تعلّمشان، مراکز تهذیب‏‎ ‎‏نیست. این فرقی نیست ما بین مدارس علمی قدیم با مدارس علمی جدید. تا تهذیب‏‎ ‎‏نباشد و تعهد نباشد و از اول انسان راه خودش را، صراط مستقیم خودش را نیافته باشد، و‏‎ ‎‏تحصیل او دنبال همان ایدۀ صحیح اسلامی نباشد، همین انحراف آور است و همین است‏‎ ‎‏که ما را و کشورهای اسلامی را یا به طرف چپ می برد و یا به طرف راست؛ یا باید کشور،‏‎ ‎‏کشور کمونیستی باشد یا کشور، کشور تابع امریکا. از مدرسه شروع می شود این مسائل. از‏‎ ‎‏مدارس و دانشگاهها این مسائل شروع می شود. آنها می خواهند که آن چیزی که در‏‎ ‎‏دانشگاهها و در مدارس ما، در دبیرستانها و در همه جا حاصل می شود این باشد که آن‏‎ ‎‏چیزی که نتیجۀ زحمات طولانی ملت است و زحمات طولانی جوانهای ماست، برای‏‎ ‎‏آنها باشد.‏

‏     شما نمی دانم دیشب در رادیو، این «حمید»‏‎[1]‎‏ را که در رادیو، در تلویزیون نشان‏‎ ‎‏دادند و حرفهایی را که او زد، شنیدید؟ اگر نشنیدید از آنها که شنیدند بپرسید که چه‏‎ ‎‏دستهای جنایتکاری، جوانهای تحصیلکردۀ ما را با چه دامهایی به دام می کشند. و آنهایی‏‎ ‎‏که باید سرمایه باشند برای کشور خودشان و باید زحمت بکشند برای پیشرفت کشور‏‎ ‎‏خودشان، چطور به دام می کشند، و آنها را وادار می کنند که بر مصالح آنها زحمت‏‎ ‎‏بکشند. این الآن یک پرده است که شما ملاحظه کردید، بسیار هستند افرادی که از این‏‎ ‎‏قبیل هستند. برای اینکه در رژیم سابق این مطلب مطرح بود، منتها اسمش را‏‎ ‎‏نمی آوردند. مطرح بود این مطلب که باید دانشگاههای ما این طور باشد. تربیت فاسد از‏‎ ‎‏آن اوّلی که بچه های نورس ما در کودکستان می رفت تا آن آخر که جوانهای برومند ما که‏‎ ‎‏سرمایه های این کشور هستند، در دانشگاهها بودند. برنامۀ سابق همین بود که اینها از اینجا‏

‏تا آخر طوری بار بیایند و طوری تربیت بشوند که تربیت مسکو باشد یا تربیت واشنگتن.‏‎ ‎‏مسئله این بود والآن که شما جوانهای عزیز و همۀ دبیرستانیها و همۀ دانشگاهها‏‎ ‎‏می خواهید کشور خودتان دست خودتان باشد، استقلالش محفوظ باشد، آزادی داشته‏‎ ‎‏باشید، طریق انسانیت را طی بکنید و به کمال انسانی برسید، و آن چیزی که انسان برای آن‏‎ ‎‏خلق شده است به او برسید، شیاطین به دست و پا افتادند که شماها را منحرف کنند.‏

هدف عمّال خارجی؛ انحراف جوانان و تشدید اختلافات

‏     ‏‏اینهایی که در مدارس می آیند و با تبلیغات سوءشان جوانهای نورس ما را وادار‏‎ ‎‏می کنند به یک مسائلی که با تحصیل آنها مخالف است، و نمی خواهند اینها تحصیل‏‎ ‎‏بکنند اینها، و نمی خواهند اینها یک جوانهایی که برای کشور خودشان مفید باشند به بار‏‎ ‎‏بیاورند. با بهانه های مختلف اینها را به تظاهرات و راهپیماییها و اختلافات می کشند و کنار‏‎ ‎‏می نشینند و به شماها و به ما می خندند. آن کوششی که اینها می کردند که دانشگاهها باز‏‎ ‎‏بشود قبل از اینکه برنامۀ صحیح ریخته بشود، همین بود که می خواستند این دانشگاهها به‏‎ ‎‏همان وضع سابق که امثال این اشخاصی که روی کار آن وقت بودند به جامعه تحویل‏‎ ‎‏بدهد. می خواستند همان معنا باشد. و اینکه در کودکستانها، دبیرستانها می روند و مشغول‏‎ ‎‏می شوند با تبلیغات خودشان و تحریکات خودشان جوانهای ما را و کودکهای ما را وادار‏‎ ‎‏کنند که به جای اینکه تحصیل بکنند جنگ و دعوا به راه بیندازند، و به جای اینکه‏‎ ‎‏تهذیب نفس بکنند و اخلاق اسلامی را بیاموزند با فحش و فضیحت روبرو می کنند، این‏‎ ‎‏همان برنامۀ سابق است. کودکهای ما، جوانهای ما، همۀ آنها ـ چه دختر و چه پسر ـ باید‏‎ ‎‏تمام همّشان را صرف این بکنند که بشناسند اینها را. بفهمند که اینها چه مقصدی دارند.‏‎ ‎‏بفهمند که اینها قبلاً چه بودند. بفهمند که اینها در حالی که جوانهای ما از ارتشی و پاسدار‏‎ ‎‏و ژاندارمری و سایر قشرهای مردمی، عشایر و سایرین در مرکز جنگ و در جبهه ها‏‎ ‎‏مشغول فداکاری هستند، اینها در پشت جبهه ها مشغول افساد هستند، مشغول کمک به‏‎ ‎‏اربابان خودشان هستند. بدانند که در رادیوهای خارجی و در رادیوهای منحرف از اینها‏

‏پشتیبانی می شود و از جمهوری اسلامی تکذیب می شود. و می خواهند جمهوری‏‎ ‎‏اسلامی نباشد. همان طوری که صدام و سایر منحرفین به کشور ما حمله کردند و جنگ‏‎ ‎‏راه انداختند. اینها هم همان جنگ را به صورت دیگری در مدرسه ها و در دانشسراها و‏‎ ‎‏در دانشگاهها به راه می اندازند. همه عمّال خارجی هستند و شما باید هر جا که هستید‏‎ ‎‏توجهتان، توجه شما زیاد بر این مسائل باشد که مبادا یک وقت چشم باز کنید ببینید گول‏‎ ‎‏خورده اید؛ همان طوری که دیشب «حمید» گفت، از آن راهها، از همۀ راهها. خداوند‏‎ ‎‏شماها را ذخیرۀ این مملکت قرار بدهد. جوانهای ما را به راه راست هدایت کند و همۀ ما‏‎ ‎‏را خدمتگزار به اسلام و به کشور اسلامی قرار دهد.‏

‎ ‎

  • - عضو یکی از گروهکهای ضدّ نظام جمهوری اسلامی که با اعترافات خود، پرده از روی سیاست های ضد انسانی ـ ملّی آن گروهک برداشت.