سخنرانی
لزوم تحمل گرفتاری های پس از پیروزی انقلاب
سخنرانی در جمع معاونان فنی وزارت آموزش و پرورش (لزوم تحمل گرفتاری ها)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: صحیفه امام

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 3 اردی‍ب‍ه‍ش‍ت‌ ‭1360

زمان (قمری) : 18 جمادی الثانی ‭1401

مکان: تهران

شماره صفحه : 313

موضوع : لزوم تحمل گرفتاری های پس از پیروزی انقلاب

زبان اثر : فارسی

حضار : معاونان فنی وزارت آموزش و پرورش سراسر کشور

سخنرانی در جمع معاونان فنی وزارت آموزش و پرورش (لزوم تحمل گرفتاری ها)

سخنرانی

‏زمان: قبل از ظهر 3 اردیبهشت 1360 / 18 جمادی الثانی 1401 ‏

‏مکان: تهران، حسینیه جماران‏

‏موضوع: لزوم تحمّل گرفتاریهای پس از پیروزی انقلاب ‏

‏حضار: معاونان فنی وزارت آموزش و پرورش سراسر کشور‏

‏بسم الله الرحمن الرحیم‏

مهیّا بودن برای رفع مشکلات و گرفتاریها

‏     ‏‏مسائل پیش خود آقایان روشن است که وضع چه بوده است و حالا چه هست و بعد‏‎ ‎‏باید چه بشود. وضع سابق را خوب، همه می دانید، بلکه شماها که در کشور بودید و وارد‏‎ ‎‏در مسائل، بهتر از من که غایب بودم لمس کردید گرفتاریهای آن زمان را و بعد هم‏‎ ‎‏خوب، خود شماها و سایر ملت بحمدالله با هم مجتمع شدند و رفع کردند آن دزد اصلی‏‎ ‎‏را که امریکاست و آنهایی که پیوند با او داشتند و بعد هم مبتلا هستیم الآن به تتمّه این‏‎ ‎‏مسائل. ملتی که بخواهد خودش روی پای خودش باشد، آزاد باشد، مستقل باشد، این‏‎ ‎‏ملت باید مهیا باشد برای اینکه بعد از پیروزی آن گرفتاریهایی که برای هر انقلابی حاصل‏‎ ‎‏می شود تحمل کند. هیچ انقلابی نمی شود مگر اینکه دنبالش گرفتاریها هست. ما الان‏‎ ‎‏اولاً، بعد از انقلاب بودیم که همه جا این گرفتاریها را دارند و داشتند و بعضی ممالک که‏‎ ‎‏انقلاب کردند، شاید از شوروی که شصت و چند سال است، تا دیگرانی که بیست سال،‏‎ ‎‏سی سال از انقلابشان می گذرد، اینها باز گرفتاری دارند و اینکه اینجا گرفتاریش به آن‏‎ ‎‏حدود نیست، کمتر است، برای این است که اینجا مسلمان هستند اینهایی که انقلاب‏‎ ‎‏کردند و یک انقلابِ دولتی نیست که یک دولتی یک دولت دیگری را کودتا کرده باشد‏‎ ‎‏و از بین برده باشد. بلکه یک مطلب ملی ـ اسلامی است که به واسطۀ نارساییهایی که در‏‎ ‎‏سابق بوده است و گرفتاریهایی که بوده است و ملت هم دیده است که اسلام در معرض‏‎ ‎‏خطر است، قیام کرده است و کار خودش را به اینجا رسانده. و بحمدالله این گرفتاریهایی‏

‏که برای کشور ما هست کمتر است از آن گرفتاریهایی که برای همۀ انقلابات بوده و نکتۀ‏‎ ‎‏اساسی اش هم همین است که اینجا اسلامی بوده است و زن و مردش در راه اسلام‏‎ ‎‏فداکاری کردند. از این به بعد هم البته باز گرفتاریها هست. ما علاوه بر آن گرفتاریهایی که‏‎ ‎‏بعض انقلابات داشتند، گرفتاری جنگ هم داشتیم؛ برای اینکه کشور ما با خیلی کشورها‏‎ ‎‏فرق دارد. کشور ما محل مطامع همه کشورهای بزرگ است؛ هم از باب سوق الجیشی ما‏‎ ‎‏یک وضع خاصی داریم و هم از حیث مخازن یک وضع خاصی داریم. از این جهت،‏‎ ‎‏کشور ما بعد از انقلاب به دست این قدرتهای بزرگ تا آن اندازه که بتوانند، گرفتاری دارد‏‎ ‎‏و این کسانی که در داخل هم هستند و بسته به آن قدرتهای بزرگ هستند، اینها هم به این‏‎ ‎‏زودیها دست بردار نیستند، لکن آنچه که هست این است که ما برای اسلام قیام کردیم و‏‎ ‎‏برای اسلام هم تحمل می کنیم. و من امیدوارم که پیروز هم بشویم. و اساس را ما از بین‏‎ ‎‏بردیم. ‏

الگو قرار دادن پیامبر و ائمه (ع) در تحمل گرفتاریها

‏     ‏‏ملت ما آنکه اساس بوده است، و آن رشته ای که می دانید، قدرتی بزرگ بود و سلسلۀ‏‎ ‎‏پهلوی داشتند و اخیراً، محمدرضا به آن قدرت بود و همۀ قدرتها هم از او حمایت‏‎ ‎‏می کردند، آن اساس را از بین بردید شماها، آن تمام شد. اینها ریشه هایی است که دنبال‏‎ ‎‏هر انقلابی هست و باید هم تحمل کرد و تحمل در این امر هم برای خداست. همان‏‎ ‎‏طوری که رسول خدا ـ صلی الله علیه و آله و سلم ـ آن قدر تحمل کرد در مکه و ده سال‏‎ ‎‏آن قدر رنج کشید، تازه وقتی که تشریف آوردند به مدینه، که رنجهای مکه تمام شد؛‏‎ ‎‏رنجهای جنگهای پیغمبر، آن همه جنگ در مدت ده سالی که در مدینه تشریف داشتند و‏‎ ‎‏آن همه رنج که اصحاب ایشان بردند آن همه رنج که لشکر ایشان برد. این حال برای ما‏‎ ‎‏این قدرها تا حالا حاصل نشده است. آن رنجهایی که برای رسول خدا حاصل شد که در‏‎ ‎‏محاصره، سه سال در یک محاصره‏‎[1]‎‏، به همۀ معنا بود که حتی برای خوراک چیزی پیدا‏‎ ‎

‏نمی کردند، آبشان، همه چیزشان، باید از خارج با یک زحمتهایی بیاید، آن تا حالا در‏‎ ‎‏ایران بحمدالله ، نشده است و ما باید آن را الگوی خودمان قرار بدهیم. مایی که خودمان‏‎ ‎‏را امت پیغمبر اکرم می دانیم و شیعۀ ائمۀ معصومین می دانیم، باید ببینیم که آنها در مدت‏‎ ‎‏زندگی شان برای اسلام تحمل چه نارواییها، چه گرفتاریها، کرده اند. حضرت امیر ـ‏‎ ‎‏سلام الله علیه ـ در ایام خلافتش بدتر بود برایش، سخت تر برایش گذشت تا ایام قبل از‏‎ ‎‏خلافت، تا ایامی که زمان رسول الله آن جنگ بود و برجسته ترین مرد برای جنگ بود. در‏‎ ‎‏زمانی که به خلافت رسیدند گرفتاریشان بسیار زیادتر بود؛ برای اینکه آن وقت عهده دار‏‎ ‎‏یک مسائل بزرگ بودند؛ غیر از چیزهایی که باید انجام بدهند که مؤونه اش‏‎[2]‎‏ کم بود،‏‎ ‎‏مع ذلک، خوب، مقاومت کردند و اسلام را ترویج کردند و به پیش بردند. و ائمۀ ما ـ‏‎ ‎‏علیهم السلام ـ همه شان یا در حبس بودند یا در تبعید بودند یا در محاصره بودند. اینها‏‎ ‎‏یک چیزی بود که برای آنها از باب اینکه برای اسلام بود سهل بود. ما هم همین را‏‎ ‎‏می گوییم که برای اسلام است و برای اسلام همه چیز سهل است. اسلام چیزی است که‏‎ ‎‏همۀ ما باید فدای او بشویم تا اینکه تحقق پیدا بکند. ‏

‏     و من امیدوارم که شماها که مشغول هستید با قدرت فکری و اتکای به خدای بزرگ‏‎ ‎‏که قدرت مطلق است، این مسائل را حل کنید و مشکلات ایران را خود شما و سایر‏‎ ‎‏برادرانتان حل بکنند و من وعدۀ پیروزی ان شاءالله ، به شما می دهم و خداوند همۀ شما را‏‎ ‎‏موفق و مؤید و پیروز کند. ‏

‏والسلام علیکم و رحمة الله ‏

‎ ‎

  • - اشاره است به محاصرۀ پیامبر و اصحاب ایشان در «شعب ابی طالب» توسط کفار قریش.
  • - هزینه.