سخنرانی
اهمیت نقش کارگران و کشاورزان در استقلال کشور
سخنرانی در جمع کارگران و اقشار مختلف مردم (نقش کارگران در استقلال کشور)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: صحیفه امام

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 10 اردی‍ب‍ه‍ش‍ت‌ ‭1360

زمان (قمری) : 25 جمادی الثانی ‭1401

مکان: تهران

شماره صفحه : 328

موضوع : اهمیت نقش کارگران و کشاورزان در استقلال کشور

زبان اثر : فارسی

مناسبت : در آستانه روز جهانی کارگر

حضار : اقشار مختلف مردم ـ صادقی، میر محمد (وزیر کار و امور اجتماعی) و کارگران کارخانجات سراسر کشور

سخنرانی در جمع کارگران و اقشار مختلف مردم (نقش کارگران در استقلال کشور)

سخنرانی

‏زمان: صبح 10 اردیبهشت 1360 / 25 جمادی الثانی 1401 ‏

‏مکان: تهران، حسینیّۀ جماران‏

‏موضوع: اهمیت نقش کارگران و کشاورزان در استقلال کشور ‏

مناسبت:‏در آستانۀ روز جهانی کارگر‏

‏حضار: اقشار مختلف مردم ـ صادقی، میرمحمد (وزیر کار و امور اجتماعی) و کارگران‏‎ ‎‏کارخانجات سراسر کشور ‏

‏بسم الله الرحمن الرحیم‏

کارگران و کشاورزان، اساس استقلال کشور

‏     ‏‏ان شاءالله ، مبارک باشد بر همۀ مستضعفین جهان و بر ملت ایران و برشما کارگران‏‎ ‎‏متعهد اسلامی روز کارگر، مبارک باشد بر ملت ایران که چنین جوانان متعهدی در‏‎ ‎‏کارگاهها مشغول فعالیت هستند. دو قشر از ملت ستون فقرات کشور و انقلاب اند: یک‏‎ ‎‏قشر، قشر کارگر که با مجاهدات پیگیر خود، قبل از انقلاب با اعتصابات دامنه دار خود‏‎ ‎‏انقلاب را به پیروزی رساندند و بعد از انقلاب هم آنها هستند که با کوشش خود و جهاد‏‎ ‎‏خود در راه اسلام این انقلاب را به پیش می برند و من امیدوارم که کوشش آنها در‏‎ ‎‏پیشگاه مقدس خدای تبارک و تعالی مقبول باشد و سرفراز باشند در اینجا و در آنجا و‏‎ ‎‏قشر دوم کشاورزانند. کشاورزان و کارگران اساس استقلال کشورند و اگر این دو قشر‏‎ ‎‏بطور دلخواه ان شاءالله ، عمل کنند، گرفتاریهای کشور ما ان شاءالله ، رفع می شود. و از این‏‎ ‎‏جهت است که این دو قشر بیشتر مورد هَجمۀ مخالفین انقلاب اسلامی هستند. بی جهت‏‎ ‎‏نیست که فعالیت گروههایی که به خلاف جمهوری اسلامی هستند و وابسته به اجانب‏‎ ‎‏هستند به این دو قشر بیشتر توجه دارند و این دو قشر را بیشتر می خواهند به انحراف‏‎ ‎‏بکشانند. در کارخانه ها آنچه مورد نظر آنهاست، در عین حالی که مدعی هستند که ما‏‎ ‎‏طرفدار کارگر هستیم، طرفدار ضعفای کشور هستیم، کاری انجام می دهند که این قشر را‏

‏به بیکاری، کم کاری، اعتصاب، وادارند و این آمال قدرتهای بزرگ است که اگر چنانچه‏‎ ‎‏قشر کارگر ما به وظیفۀ اسلامی ـ انسانی خود عمل نکنند، یکی از ستونهای فقرات ملت‏‎ ‎‏شکسته خواهد شد. و بی جهت نیست که در بین کشاورزها هم همین جمعیتهای انحرافی‏‎ ‎‏و وابسته می روند و آنها را نمی گذارند به طور شایسته عمل کنند و اگر چنانچه عمل هم‏‎ ‎‏کردند، خرمنهای آن را گاه گاه می سوزانند. اگر این دو قشر پایداری کنند در مقابل این‏‎ ‎‏اشخاصی که شکست جمهوری اسلام را، که دنباله اش شکست اسلام است،‏‎ ‎‏[‏‏می خواهند‏‏]‏‏ اگر پایداری کنند، این کشور به پیش خواهد رفت. همان طوری که‏‎ ‎‏سرحدات را قوای مسلح نگهداری می کنند و با شجاعت و شهامت از اسلام دفاع می کنند‏‎ ‎‏و جوانانی پر ارزش را از دست می دهند مع ذلک، با کمال شجاعت به دفاع از کشور و‏‎ ‎‏اسلام مشغول هستند، در داخل کشور هم مجاهدین کارگر و مجاهدین کشاورز مجاهده‏‎ ‎‏می کنند نظیر همان مجاهدات. آنها سرحدات را از آسیب حفظ می کنند و شما متن کشور‏‎ ‎‏را از وابستگی حفظ می کنید. آنها مجاهد فی سبیل الله هستند و شماها هم مجاهد فی‏‎ ‎‏سبیل الله . همان طور که خون آنها در پیش خدای تبارک و تعالی مقدس و ارجمند است،‏‎ ‎‏عَرَق شما هم در پیشگاه خدای تعالی مقدس است. اگر شما کارگران و کشاورزان سرتاسر‏‎ ‎‏کشور قیام کنید به امری که مصلحت کشور شما، استقلال کشور شما، آزادی شما، به او‏‎ ‎‏بستگی دارد، این کشور به پیش خواهد رفت و آسیب نخواهد دید. شما باید بیدار باشید‏‎ ‎‏و بحمدالله ملت امروز هوشیار است و گول این جمعیتهایی که بر خلاف مسیر اسلام‏‎ ‎‏می خواهند کشور ما را یا به طرف شرق بکشند یا به طرف غرب، خود ملت هوشیارند و‏‎ ‎‏گول این جمعیتها را نخواهند خورد.‏

‏     من از خدای تبارک و تعالی توفیق شما برادران عزیز کارگر که آبروی کشور و اسلام‏‎ ‎‏هستید و برادران کشاورز که همدوش شما هستند، در به ثمر رساندن استقلال کشور،‏‎ ‎‏[‏‏خواستارم و‏‏]‏‏ دعا می کنم و تشکر می کنم و همان طور که به آن اشخاصی که در‏‎ ‎‏سرحدات کشور را حفظ می کنند و نگهدار استقلال کشور هستند دعا می کنم، به شما هم،‏‎ ‎‏که همان رویه را دارید و به صورت دیگر حفظ استقلال کشور را، حفظ آزادی خودتان‏

‏را می کنید با صورت دیگر، دعا می کنم و تشکر می کنم.‏

‏     باید ملت اسلام، ملت ایران، بدانند که این قشرهای میلیونی ملت که در کارخانجات و‏‎ ‎‏در امور کشاورزی مشغول خدمت هستند، برگزیدگان خدای تبارک و تعالی هستند و‏‎ ‎‏مورد عنایت اسلام و صاحب اسلام هستند و باید این قشر فداکار پشتیبان آن قشرهای‏‎ ‎‏فداکار دیگر که در سرحدات مشغول جانبازی هستند باشند و پشتیبانی همه از هم بکنند تا‏‎ ‎‏اینکه ان شاءالله ، این کشور به خودکفایی برسد. و فکر این معنا که «ما خودمان نمی توانیم»‏‎ ‎‏را از سر بیرون کنید که «ما می توانیم» و شما برادران، عزیزان، وقتی که اراده کنید برای‏‎ ‎‏خودکفایی، قدرت این مطلب را دارید. عمده این است که شما به بازوان قدرتمند‏‎ ‎‏خودتان اتکال کنید و قشر کشاورز هم به بازوان قدرتمند خودش اتکال کند و با اتکال به‏‎ ‎‏خدای تبارک و تعالی و پشتیبانی صاحب این کشور امام زمان ـ سلام الله علیه ـ این مقصد‏‎ ‎‏را به آخر برسانید و خواهید رسانید. ‏

هشدار به فریب خوردگان و توطئه گران

‏     ‏‏آنهایی که گمان کردند که می توانند در این کشور باز شیطنتهایی بکنند و گروه کارگر و‏‎ ‎‏کشاورز را به تباهی بکشند و آماده کنند برای باز وارد شدن اجانب در این کشور اشتباه‏‎ ‎‏می کنند آنها بر خطا هستند و با ادعای اینکه ما طرفدار این قشرها و خلقها هستیم ـ در‏‎ ‎‏عین حالی که جوانان عزیز ما از هر طبقه در جبهه هستند و مشغول فداکاری هستند و‏‎ ‎‏صاحب منصبان عزیز ما در این چند روز چند نفرشان شهید شدند ـ اینها در شهرها فساد‏‎ ‎‏می کنند و توطئه می کنند. اینها اشتباه می کنند. اینها اگر به ملت برگردند برای خودشان هم‏‎ ‎‏صلاح است و اگر ادامه به این امر بدهند، یک روز است که پشیمانی دیگر سودی ندارد‏‎ ‎‏و آن روزی است که به ملت تکلیف شود، تکلیف شرعی ـ الهی، به مقابله با اینها و‏‎ ‎‏تکلیف آخری نسبت به اینها تعیین شود. من صلاح همه قشرهایی که بازی خورده اند، از‏‎ ‎‏ابرقدرتها بازی خورده اند، از تفاله های رژیم سابق بازی خورده اند، از بعضی بازیگرانی‏‎ ‎‏که می خواهند با بازیگری خودشان برگردانند این مملکت به حال اول، مصلحت آنها را‏

‏این می دانم که توجه داشته باشند که این مسئله ای است نشدنی. کشور ما امروز سرتاسر،‏‎ ‎‏زن و مرد و بچه و بزرگ، در راه اسلام اند و برای استقلال کشور خودشان و برای عزت‏‎ ‎‏خودشان و برای ارزش انسانی خودشان کوشش دارند. شمایید که سد راه آزادی و‏‎ ‎‏استقلال می خواهید بشوید و شما چیزی نیستید که بتوانید در مقابل این موج خروشان‏‎ ‎‏انسانهای برپا خاسته مقاومت کنید. پس، صلاح شما و صلاح ملت شما و صلاح همه این‏‎ ‎‏است که اسلحه ها را زمین بگذارید و این شیطنتها را دست بردارید و به آغوش ملت‏‎ ‎‏برگردید و مثل سایر برادران ما همراه با آنها به زندگی خودتان ادامه بدهید. این زندگی‏‎ ‎‏که شما الآن دارید، زندگی شرافتمندانه نیست. زندگی است که برای هواهای نفسانی‏‎ ‎‏دیگران شما خودتان را به باد فنا می دهید. برای ارضای خاطر آن تفاله های رژیم سابق و‏‎ ‎‏آن منحرفین از اسلام، شما برای ارضای آنها، جوانانتان را از دست می دهید. بیدار باشید‏‎ ‎‏که نیاید آن روزی که ملت ما تکلیفشان معلوم بشود که با شماها چه بکنند.‏

‏     از خداوند تبارک و تعالی سلامت و سعادت این ملت اسلامی و عظمت این کارگران‏‎ ‎‏مجاهد فی سبیل الله و آن کشاورزان مجاهد را می خواهم. خداوند به شما قدرت بدهد.‏‎ ‎‏خداوند بازوان شما را هر چه بیشتر قوی کند و اراده های شما را مصمم کند تا در مقابل‏‎ ‎‏همۀ قدرتهای عالم، مقابل همۀ ابرقدرتها بایستید و کشور خودتان را حفظ کنید. ‏

‏والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته‏

‎ ‎