پیام
تربیت صحیح منشأ استقلال فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و نظامی است
پیام به دانشجویان و فرهنگیان در آغاز سال تحصیلی (استقلال همه جانبه)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: صحیفه امام

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1 م‍ه‍ر ‭1361

زمان (قمری) : 5 ذی الحجه ‭1402

مکان: تهران

شماره صفحه : 1

موضوع : تربیت صحیح منشأ استقلال فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و نظامی است

زبان اثر : فارسی

مناسبت : آغاز سال تحصیلی

مخاطب : رؤسای دانشگاه ها، مراکز تربیت معلم، فرهنگیان و دانشگاهیان

پیام به دانشجویان و فرهنگیان در آغاز سال تحصیلی (استقلال همه جانبه)

پیام

‏زمان: 1 مهر 1361 / 5 ذی الحجه 1402‏

‏مکان: تهران، جماران‏

‏موضوع: تربیت صحیح منشأ استقلال فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و نظامی است‏

‏مناسبت: آغاز سال تحصیلی‏

‏مخاطب: رؤسای دانشگاهها، مراکز تربیت معلم، فرهنگیان و دانشگاهیان‏

‏بسم الله الرحمن الرحیم‏

‏     اکنون که با تأیید خداوند متعال و توجه خاص بقیة الله ـ ارواحنا لمقدمه الفداء ـ مراکز‏‎ ‎‏آموزش از دبستانها و دبیرستانها گشایش می یابد، و مراکز سرنوشت ساز کشور و‏‎ ‎‏جمهوری اسلامی به فعالیت بر می خیزند، تذکراتی را که کراراً داده ام، به علت اهمیت‏‎ ‎‏موضوع، شایستۀ تکرار می دانم.‏

‏     اینجانب خود را مسئول اسلام و ملت محترم می دانم تا در این امر حیاتی باز تأکید و‏‎ ‎‏پافشاری نمایم. امیدوارم همۀ دست اندرکاران امور تربیتی و آموزشی و تمام دولتمردان‏‎ ‎‏جمهوری اسلامی و همۀ روشنفکران متعهد و گویندگان و نویسندگان، و بالاخره فرد فرد‏‎ ‎‏ملت ایران که نزد خداوند قهار مسئول هستند، در این امر که در رأس امور است، نه تنها‏‎ ‎‏سهل انگاری و مجامله ننمایند؛ که با جدیت و پشتکار برای هر چه غنیتر و بهتر شدن‏‎ ‎‏اساس آموزش و پرورش اقدام نمایند.‏

‏     1ـ باید سعی شود متصدیان امور تربیتی از مرتبۀ ابتدایی تا آخر از اشخاص صالح و‏‎ ‎‏متعهد و معتقد به جمهوری اسلامی انتخاب شوند؛ افرادی که هیچ گونه گرایش به‏‎ ‎‏مکتبهای انحرافی شرق و غرب نداشته باشند. دانش آموزان عزیز با کمال دقت و بیطرفی‏‎ ‎‏اعمال و کردار دبیران و معلمین را زیر نظر بگیرند؛ که اگر خدای نکرده در یکی از آنان‏‎ ‎‏انحرافی ببینند بلافاصله به مقامات مسئول گزارش نمایند. و خود دبیران و معلمین با‏‎ ‎‏هشیاری مواظب همکاران خود باشند تا اگر بعضی از آنان خواستند افکار انحرافی خود‏

‏را در خلال تدریس به فرزندان میهن اسلامی مان القا کنند، از آنان جلوگیری نمایند؛ و در‏‎ ‎‏صورتی که فایده ای نبخشید با قاطعیت، مطلب را با مسئولان در میان بگذارند. ایران‏‎ ‎‏امروز دیگر تحمل افکار غربزده و شرقزده مشتی خائن را ندارد. ما باید با تمام وجود به‏‎ ‎‏استقلال فرهنگی برسیم؛ که استقلال فرهنگی پایه و اساس کشوری آزاد و مستقل است.‏‎ ‎‏استادان عزیز باید خود این اعتقاد را بیابند که تنها فرهنگ ایران اسلامی است که‏‎ ‎‏نجاتبخش کشور و ملت ما می باشد.‏

‏     معلمان عزیز خود بهتر می دانند که فرهنگ استعماری در زمان این پسر و پدر چه به‏‎ ‎‏روز این کشور و ملت آورده است. به فرهنگ غنی ایران اسلامی تکیه کنید و مطمئن‏‎ ‎‏باشید که پیروزی از آن شماست. فرزندان عزیزتان را در سر کلاسها به صورتی تربیت‏‎ ‎‏نمایید که وقتی فارغ التحصیل می شوند جوانان برومندی تحویل جامعه گردند، که با تمام‏‎ ‎‏وجود معتقد باشند که آنچه بدبختی داشتند از ابرقدرتهای شرق و غرب و شرقزدگی و‏‎ ‎‏غربزدگی است. ‏

‏     2ـ دبیران و معلمان و به طور کلی استادان، سخت از دانش آموزان مواظبت نمایند تا‏‎ ‎‏گروهکهای چپی روسی و امریکایی و منافقین امریکایی آنان را فریب ندهند. فرزندان‏‎ ‎‏عزیزم خود از یکدیگر به بهترین وجه مراقبت نمایند، و در صورتی که مشاهده کردند که‏‎ ‎‏بعضی از دشمنانشان در لباس دوست و همشاگردی می خواهند آنان را جذب گروه خود‏‎ ‎‏کنند، به مقامات مسئول معرفی نمایند و سعی کنند این کار خود را به صورتی مخفی انجام‏‎ ‎‏دهند. فرزندان عزیزم، شما خوب می دانید که مقدرات جمهوری اسلامی در آینده به‏‎ ‎‏شما سپرده می شود. از خود و دوستان کاملاً مراقبت نمایید تا در ابعاد مختلف، چه بُعد‏‎ ‎‏اعتقادی و چه ابعاد دیگر، صراط مستقیم را بپیمایید، زیرا گرایش به یکی از مکتبهای‏‎ ‎‏انحرافی و نیز وابستگی فکری و عملی به غرب و شرق اگرچه بسیار کوچک، نه تنها‏‎ ‎‏خودتان را نابود می کند، که در صورت سهل انگاری ـ ولو در دراز مدت ـ به دیگران‏‎ ‎‏سرایت خواهد کرد، و همۀ ما در پیشگاه خداوند متعال و نسلهای آینده مسئول خواهیم‏‎ ‎‏بود. باید توجه داشته باشید که نفوذ منافقین و دیگر خرابکاران و افراد منحرف در‏

‏دبیرستانها و دیگر مراکز تعلیم و تربیت موجب تباهی اسلام است و مسئول آن، همۀ‏‎ ‎‏دست اندرکاران امور تربیتی خصوصاً دبیران و معلمان و دانش آموزان حزب اللهی‏‎ ‎‏می باشند.‏

‏     همه می دانیم که سرنوشت یک کشور و یک ملت و یک نظام، بعد از توده های مردم‏‎ ‎‏در دست طبقۀ تحصیلکرده است، و هدف بزرگ استعمار نو به دست گرفتن مراکز این‏‎ ‎‏قشر است. کشور ما در دهه های اخیر هر چه صدمه دیده و رنج کشیده است از دست‏‎ ‎‏خائنین این قشر بوده است. وابستگی به شرق و غرب توسط غربزدگان و شرقزدگان و به‏‎ ‎‏اصطلاح روشنفکران که از دانشگاهها برخاسته اند ولی چارچوب فکریشان در مدارس‏‎ ‎‏ابتدایی و متوسطه درست شده است، به فرهنگ، دین و کشورمان صدمه های بیشمار‏‎ ‎‏زده اند؛ چرا که این افراد برای تکمیل وابستگی به شرق و غرب و اخیراً امریکا هر کاری‏‎ ‎‏که توانسته اند به نفع آنان انجام دهند دادند. چون درس خوانده بودند با کوله بار غربزدگی‏‎ ‎‏و شرقزدگی چون دزدانی که با چراغ آیند، برای اربابان و کعبه های آمالشان گزیده تر‏‎ ‎‏کالاها را انتخاب کردند. گرچه ما مسئول آنچه در آن روزگاران بر ملتمان رفته است‏‎ ‎‏نیستیم، لکن امروز رئیس جمهور و دولت و مجلس شورای اسلامی و تمامی متصدیان‏‎ ‎‏امور تربیتی در مقابل خداوند قادر و توده های ملت مستضعف مسئول هستیم. ‏کُلُّکُمْ راعٍ وَ‎ ‎کُلُّکُمْ مَسئول‎[1]‎‏ و باید بدانیم که از مسئولیتهای بسیار بزرگ، مسئولیت دینی و ملی است،‏‎ ‎‏مسئولیت در مقابل مستضعفان و مظلومان است، و بالاخره مسئولیت در پیشگاه خالق و‏‎ ‎‏خلق، آن هم در طول تاریخ آینده.‏

‏     مسامحه و سهل انگاری در تعلیم و تربیت خیانت به اسلام و جمهوری اسلامی و‏‎ ‎‏استقلال فرهنگی یک ملت و کشور می باشد و باید از آن احتراز کرد. امروز‏‎ ‎‏دانش آموزان باید سعی کنند تاریخ انقلاب اسلامی مان را و نقش وحدت بین خودشان و‏

‏دانشگاهیان را با روحانیون بیاموزند؛ زیرا اگر روحانیون، شما را و شما، روحانیون را‏‎ ‎‏بشناسید و با هم تفاهم کنید، مطمئن باشید که جناحهای غربزده و شرقزده از منافقان و‏‎ ‎‏چپگرایان و دیگر خرابکاران و منحرفان بر شما و کشور اسلامی تان طمع نخواهند کرد؛ و‏‎ ‎‏اگر هم طمع کنند، با شکست قطعی مواجه خواهند شد.‏

‏     و بدانید که بی انگیزه نبوده است که رژیم سابق از شاعران و نویسندگان و سخنگویان‏‎ ‎‏و شایعه سازان و روزنامه نگاران وابسته برای تفرقه بین این دو گروه استفاده می کردند، که‏‎ ‎‏متأسفانه آنچنان در این امر موفق شدند که این دو قشر دشمن سرسخت یکدیگر شدند،‏‎ ‎‏و رفت و آمد هر گروه در محیط دیگری ممنوع اعلام شده بود، و هیچ یک چشم دیدن‏‎ ‎‏دیگری را نداشت. و این اختلاف را رضا خان و پسرش دامن زدند تا کشور ایران را در‏‎ ‎‏تمامی ابعاد وابسته به قدرتها کردند، و آنچنان مردم را از خود و فرهنگ خود و فرهنگ‏‎ ‎‏غنی اسلام بیگانه کردند که در هر چیز، خود را به بیگانگان محتاج و خویشتن را فاقد همه‏‎ ‎‏ارزشها می دانستند. و این فاجعه موجب گردید تا کشور و اسلام بزرگ را عقب نگه دارند‏‎ ‎‏و به سر این کشور و ملت، آن آمد که همه می دانید که جبران آن محتاج به فعالیت همه‏‎ ‎‏جانبۀ شبانه روزی ملت و دولت و شما می باشد. و امید است تا با هماهنگ شدن همگان و‏‎ ‎‏راهنماییهای متفکران و عالمان متعهد و بیرون راندن یأس و ناامیدی از خود و یافتن‏‎ ‎‏خویشتن خویش و فرهنگ عظیم خود، بزودی به استقلال کامل دست یابیم، و ملت‏‎ ‎‏مظلوم بتواند به مدارج عالیۀ معنوی و مادی خود برسد.‏

‏     3ـ مادران و پدران متعهد از رفت و آمدهای فرزندانشان سخت مراقبت نمایند و آنان‏‎ ‎‏را زیر نظر بگیرند تا خدای ناکرده صید منافقان امریکایی و منحرفان روسی نگردند، و‏‎ ‎‏وضع درسی آنان را دنبال کنند، چرا که نقش مادران و پدران در حفظ فرزندانشان در‏‎ ‎‏سنین دبستان و دبیرستان بسیار مهم و ارزشمند است.‏

‏     باید توجه داشته باشند که فرزندانشان در سنینی هستند که با یک شعار گمراه کننده‏‎ ‎‏فریب می خورند و خدای ناکرده به راهی قدم می گذارند که جلوگیری از آن از هیچ کس‏‎ ‎‏ساخته نیست. مادران و پدران توجه داشته باشند که آنان از همه کس مؤثرتر برای نجات‏

‏فرزندانشان از گرداب جهل و فساد می باشند. به همین جهت، دلسوزانه و متعهدانه با‏‎ ‎‏اساتید فرزندانشان در تماس باشند و آنان را در این مهم یاری دهند و از آنان یاری گیرند.‏‎ ‎‏امیدوارم این نونهالان، استقلال فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و نظامی فردای ما را تأمین‏‎ ‎‏کنند، و ما را از شرّ ابرقدرتها نجات دهند و پایه گذاران جهان سوم راستین گردند.‏

‏     امید است با تأیید خداوند متعال و اعتماد به قدرت ایمان و عنایت حضرت بقیة الله ـ‏‎ ‎‏روحی لمقدمه الفداء ـ طرق غیبی به روی همه باز و راه سعادت و ترقی روحی و جسمی‏‎ ‎‏بر همگان گشاده گردد. والسلام علی عبادالله الصالحین. ‏

‏روح الله الموسوی الخمینی‏

‎ ‎

  • ـ پیامبر اکرم ص فرمود: «همۀ شما (چونان) شبانید و همه تان مسئول».