حکم
موافقت با ضوابط پیشنهادی برای عفو زندانیان
حکم و موافقت با ضوابط پیشنهادی برای عفو زندانیان به رئیس دیوان عالی کشور
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: صحیفه امام

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 20 ب‍ه‍م‍ن‌ ‭1361

زمان (قمری) : 25 ربیع الثانی ‭1403

مکان: تهران

شماره صفحه : 299

موضوع : موافقت با ضوابط پیشنهادی برای عفو زندانیان

زبان اثر : فارسی

مناسبت : سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی

مخاطب : موسوی اردبیلی، سید عبد الکریم (رئیس دیوان عالی کشور)

حکم و موافقت با ضوابط پیشنهادی برای عفو زندانیان به رئیس دیوان عالی کشور

حکم

‏زمان: 20 بهمن 1361 / 25 ربیع الثانی 1403‏

‏مکان: تهران، جماران‏

‏موضوع: موافقت با ضوابط پیشنهادی برای عفو زندانیان‏

‏مناسبت: سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی‏

‏مخاطب: موسوی اردبیلی، سید عبدالکریم (رئیس دیوانعالی کشور)‏

‏ [‏‏بسمه تعالی‏

‏     الف ـ کلیۀ کسانی که به حکم دادگاههای عمومی، انقلاب، نظامی به کیفر حبس یا دیگر‏

‏مجازاتهای اصلی یا تکمیلی، محکومیت قطعی یافته اند ـ جز حکم قصاص و حدود و دیات که طبق‏‎ ‎‏قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی حکم شده باشد ـ به مناسبت پنجمین سالگرد پیروزی انقلاب‏‎ ‎‏اسلامی ایران در 22 بهمن به شرح زیر مشمول عفو و بخشودگی رهبر کبیر انقلاب قرار می گیرند:‏

‏     1ـ کسانی که به علت ارتکاب جرایم عمدی و یا غیر عمدی به کیفر حبس و جزای نقدی و اقامت‏‎ ‎‏اجباری محکوم شده اند در صورتی که رضایت شاکی یا مدعی خصوصی را اخذ کرده یا ضرر و زیان‏‎ ‎‏مورد حکم دادگاه را پرداخت ایداع کرده باشند.‏

‏     2ـ کسانی که شاکی یا مدعی خصوصی ندارند، دادسرای مربوط با توجه به قانون (52) مصوب‏‎ ‎‏27 / 7 / 61 نصب امین وفق قانون امور حسبی اقدام می نماید.‏

‏     3ـ کسانی که به علت عجز از پرداخت جزای نقدی و ضرر و زیان دولت و مؤسسۀ دولتی یا حقوق‏‎ ‎‏دیگر دولتی در زندان به سر می برند در صورتی که دادستان مجری حکم عدم بضاعت آنان را احراز‏‎ ‎‏کند، جزای نقدی و یا ضرر و زیان دولت بخشوده و از زندان آزاد می شوند. دادسرای مجری حکم‏‎ ‎‏می تواند از گروهی رؤسای زندانها یا مددکاران و یا انجمن حمایت زندانیان استفاده کند.‏

‏     4ـ در صورتی که جرم جنبۀ عمومی داشته باشد.‏

‏     5ـ نوجوانانی که سن آنان کمتر از هجده سال تمام و بیش از پانزده سال تمام است و احکام آنان‏‎ ‎‏بوسیلۀ دادگاههای اطفال و یا دادگاههای جنحه به قائم مقامی دادگاههای اطفال صادر شده است.‏

‏     6ـ معتادینی که مواد مکشوفه از آنها به میزان مندرج در مادۀ هجدهم لایحۀ قانونی تشدید مجازات‏

‏مرتکبین جرایم مواد مخدر مصوب 19 / 3 / 59 شورای انقلاب بوده است و پانزده روز حبس را تحمل‏‎ ‎‏کرده اند.‏

‏     7ـ کسانی که به اتهام جرایم مربوط به مواد مخدر و افیونی به پنج سال حبس یا کمتر و دیگر‏‎ ‎‏مجازاتها محکومیت یافته اند در صورت تحمل 51 حبس بقیۀ مجازات بخشوده می شود کلیۀ موارد بالا‏‎ ‎‏در صورتی مشمول عفو قرار می گیرد که محکوم توبه کرده و تأثیر مجازات در روحیۀ وی به تأیید‏‎ ‎‏رئیس زندان رسیده باشد.‏

‏     8ـ کسانی که بیش از شصت سال داشته و به موجب گواهی پزشک قانونی و تشخیص دادسرای‏‎ ‎‏مجری حکم، علیل، فرتوت و عاجز از تحمل زندان باشند.‏

‏     9ـ کسانی که در نظام سابق به حبس ابد محکوم گردیده اند محکومیت آنان به ده سال حبس‏‎ ‎‏تخفیف می یابد و در صورتی که به حبس جنایی درجۀ یک محکوم شده اند محکومیت آنان به هشت‏‎ ‎‏سال حبس جنایی درجۀ یک تخفیف می یابد.‏

‏     (ب) ـ جرایم و محکومیتهای زیر از شمول عفو مستثنی می باشند:‏

‏ـ اختلاس بیش از ـ / 100000 ریال و ارتشا.‏

‏ـ سرقتهای موضوع مادۀ 222، 223 و 225 قانون مجازات عمومی.‏

‏ـ کلاهبرداری از درجۀ جنایی موضوع قسمت اخیر مادۀ 238 قانون مجازات عمومی سابق.‏

‏ـ وارد کردن و ساختن مواد مخدر.‏

‏ـ سرقتهای موضوع قانون راجع به تشدید مجازات سارقین مسلح (مصوب تیر ماه 1333) و قانون مربوط‏‎ ‎‏به تشدید مجازات سرقت مسلحانه.‏

‏ـ تمرد در برابر احکام قضایی و اوامر مسئولان قضایی و اداری کشور.‏

‏ـ سرقت مسلحانه و راهزنی در راهها و شوارع و سرقت با اسلحه.‏

‏ـ جرایم موضوع قانون تشدید مجازات رانندگان متخلف مصوب 1335.‏

‏ـ اعمال منافی عفت به عنف.‏

‏ـ جرایم مربوط به اعضای گروههای محارب و مفسد که بر علیه جمهوری اسلامی قیام و اقدام کرده اند.‏

‏دادسرای عمومی و انقلاب و نظامی مکلفند در مورد کسانی که تا پایان اسفند 1361 حائز شرایط مندرج‏‎ ‎‏در این فرمان می شوند مقررات عفو را اعمال نموده زندانیان مشمول عفو را سریعاً آزاد و آزادشدگان را‏

‏به شورای سرپرستی زندانهای کشور اعلام نمایند.‏

‏رئیس دیوانعالی کشور ـ سید عبدالکریم موسوی اردبیلی‏‏]‏

‏ ‏

‏بسمه تعالی‏

‏     موافقت می شود.‏‎[1]‎

‏20 / 11 / 61‏

‏روح الله الموسوی الخمینی‏

  • ـ به استناد وظایف و اختیارات رهبری، مندرج در اصل 110 قانون اساسی.