نامه
تأمین بودجه اوقاف از محل درآمدها
نامه به مسئولان اوقاف در مورد تأمین بودجه اوقاف از محل درآمدها
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: صحیفه امام

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 6 اردی‍ب‍ه‍ش‍ت‌ ‭1362

زمان (قمری) : 12 رج‍ب‌ ‭1403

مکان: تهران

شماره صفحه : 416

موضوع : تأمین بودجه اوقاف از محل درآمدها

زبان اثر : فارسی

مخاطب : اعتمادیان، محمد رضا (معاون نخست وزیر و سرپرست سازمان اوقاف)

نامه به مسئولان اوقاف در مورد تأمین بودجه اوقاف از محل درآمدها

نامه

‏زمان: 6 اردیبهشت 1362 / 12 رجب 1403‏

‏مکان: تهران، جماران‏

‏موضوع: تأمین بودجۀ اوقاف از محل درآمدها‏

‏مخاطب: اعتمادیان، محمدرضا (معاون نخست وزیر و سرپرست سازمان اوقاف)‏

‏ [‏‏بسمه تعالی... اخیراً کمیسیون بودجۀ مجلس شورای اسلامی بودجۀ دولتی این سازمان را که متجاوز از‏‎ ‎‏یکصد میلیون تومان در سال است حذف نموده و معتقد است می توان تمامی بودجۀ مورد لزوم را از‏‎ ‎‏درآمد موقوفات تأمین و هر مبلغ اضافه آمد در راه نیت واقفان هزینه نموده با توضیحاتی که حضوراً به‏‎ ‎‏برادران نمایندۀ مجلس داده شد آقایان اظهار داشتند از حضرت امام استفتاء شود که آیا می توان بودجۀ‏‎ ‎‏سازمان اوقاف راکه بین سی تا چهل درصد کل درآمد موقوفات است از محل درآمدها تأمین نموده یا‏‎ ‎‏کمافی السابق از بودجۀ عمومی دولت پرداخت گردد چون تصمیم گیری در این مورد منوط به نظر‏‎ ‎‏مبارک است خواهشمندیم نظر آن حضرت را اعلام فرمایید.‏

‏سید مهدی امام جمارانی و محمدعلی نظام زاده (نمایندگان امام در سازمان اوقاف کشور) ـ محمدرضا‏‎ ‎‏اعتمادیان (معاون نخست وزیر و سرپرست سازمان اوقاف) ـ 6/2/1362‏‏]‏

‏ ‏

‏بسمه تعالی‏

‏     به مقدار لزوم وقف در حفظ و جمع و خرج و حق زحمت کارگران می توان از وقف‏‎ ‎‏صرف کرد و زاید بر احتیاجات از این امور، جایز نیست.‏

‏روح الله الموسوی الخمینی‏

‎ ‎