یکى از روحانیون که می‏‏ گفت فرح - همسر شاه - از بستگان ماست، نقل می‏‏ کرد: سرهنگ مولوى -مسؤول دستگیری امام- در روز 15 خرداد 42 به قم آمده بود و به من گفت وقت بگیر برویم خدمت ایشان. وقت گرفته خدمت امام رفتیم.
سرهنگ مولوى گفت تصدقتان بروم بنده از مخلصین شما هستم! نوکر شما هستم، مقلّد شما هستم، چاکر شما هستم. پیامی‏‏ از شاه براى شما دارم. پیام این است که شاه، سلام خدمتتان رسانده و عرض کرده که تمام مقامات و مراتبى را که دستگاه براى مرحوم آقاى بروجردى قائل بوده، عیناً براى شما قائل است، منتها شما به دولت و دستگاه کارنداشته باشید و شما احترامتان کاملاً محفوظ است.
این روحانى می ‏‏گفت امام درپاسخ فرمودند:«من اگر هر جا وظیفۀ شرعى‏‏‏ ام ایجاب بکند نمی‏‏ توانم ساکت بنشینم».
روى این جهت بود که ایشان را مجدداً به ترکیه تبعید کردند.
منبع : سرگذشتهای ویژه از زندگی امام خمینی، ج 3، ص 120.

. انتهای پیام /*