سال 41 بعد از اینکه دفتر دارالتبلیغ شریعتمدارى در قم باز شد، بعضى از آقایان که از قم به گیلان اعزام شده بودند تصمیم داشتند در آنجا هم دارالتبلیغى بپا کنند. به خدمت امام رفتم و عرض کردم تکلیف شرعى من در مقابل دارالتبلیغ چیست؟ آیا حمایت کنم یا ساکت بمانم یا اینکه مخالفت کنم. امام در جواب من فرمودند: خانه از پاى بست ویران است. خواجه دربند نقش ایوان است. یعنى اساس و بنیان خراب است. حکومت و شاه خراب است.

منبع: سرگذشتهای ویژه از زندگی امام خمینى - ج 3 - ص 54

. انتهای پیام /*