وقتی امام به ترکیه تبعید شدند، مقامات ایران و ترکیه برای آنکه امام را خانه‏ نشین کنند و از هرگونه ارتباط با مردم مسلمان ترکیه بازدارند، به ایشان فشار آوردند که لباس روحانی را از تن درآورند. به امام گفتند: شما نمی‏ توانید داخل اجتماع بروید، بخاطر اینکه در اینجا پوشیدن لباس روحانی ممنوع است و دولت ترکیه به لباس متحدالشکل عنایت دارد. اگر می‏‏ خواهید به میان اجتماع بروید باید لباس ترک‏ها را به تن کنید آنها باور نمی‏ کردند امام فردی نیست که از صحنه خارج بشود و وضع تغییر لباس او را محدود کند. اما امام علیرغم این توطئه با همان وضع قدم می‏‏ زدند و به خیابان می‏‏ رفتند به طوری که در گزارشهای سرهنگ افضلی که همراه امام به ترکیه رفته بود آمده است که ایشان مرتب بیرون می‏‏ روند و قدم می‏‏ زنند و این وضع نگران کننده است و نباید ایشان را تنها گذاشت.

منبع: روزنامه جمهوری اسلامی – 27 / 4 / 68

. انتهای پیام /*