آن زمانی که امام خمینی به پاریس رفتند من در زندان بودم و جزئیات آن را بعداً شنیدم.‏‎ ‎‏وقتی آزاد شدم، امام هنوز در پاریس بودند. با پاریس ارتباط داشتم. اما گرفتار مسائل‏‎ ‎‏جاری انقلاب بودم و شب و روز نداشتم. فرصت اینکه به پاریس بروم برای من پیدا نشد.‏‎ ‎‏گاهی هم حاج احمد آقا، و برخی دوستان از پاریس تلفن می کردند که امام احوال‏‎ ‎‏می پرسند. من گفتم از ایشان اجازه بگیرید به دلیل اهمیت مسائل داخل، فعلاً در تهران‏‎ ‎‏باشم؛ در حالی که به شدت مشتاق زیارت ایشان هستم.

بعید می دانم که اظهارات و رفتار امام درباره من بر کسی پوشیده باشد. حتماً شنیده اید‏‎ ‎‏امام برای سلامتی من در سفرهای زمان جنگ، گوسفند نذر و قربانی می کردند و بعد از‏‎ ‎‏ترور من آن پیام امیدبخش را به خط مبارک خود نوشتند که «هاشمی زنده است چون‏‎ ‎‏انقلاب زنده است».

منبع: امام خمینی به روایت آیت الله هاشمی رفسنجانی

. انتهای پیام /*