بهار، پیام آور عشق و رویش و فصل سرزندگی و طراوت است. ضمن تبریک حلول فصل زیبای بهار توجه خوانندگان محترم را به خاطره ای کوتاه از حال و هوای بیت امام (ره) در آستانه بهار جلب می نماییم:‏

‏ ‏

C:\Users\e.taghizadeh\Desktop\bahar2.jpg

‏ ‏

‏زمانی که حال و هوای عید در خانه طنین انداز می گشت از گل کاری های عید می توانستی به نزدیک شدن عید نوروز پی ببری. خانم علاقه ای وصف نشدنی به گل داشتند. در مقابل، آقا تا مدتی اهل گل و گل کاری نبودند، با این حال هر زمان خانم مشغول بیل زدن و گل کاری می شدند، آقا برای کمک فرا می رسیدند. آن زمان نشاء گل را از همسایه مان، آقای محمدی یا از کسانی که نشاء می آورند تهیه می کردیم. خانم هم با نهایت ظرافت و هنرمندی، ترکیب مختلفی از گل ها را می کاشتند و هر روز آنها را آبیاری کرده و تا زمان گل دادن نشاءها به هرس کردن علف های هرز مشغول می شدند. آقا نیز در این امر به خانم کمک می کردند اما از آنجا که آقا سررشته ای در گل و گیاه نداشتند، گاهی نشاء گل ها را به اشتباه به جای علف های هرز هرس می کردند و ما بچه ها با شوق فراوان شاهد این همکاری دوست داشتنی بودیم و برای رسیدن بهار لحظه شماری می کردیم.‏

‏ ‏

C:\Users\e.taghizadeh\Desktop\bahar1.jpg

‏ ‏

‏منبع: کتاب گذر ایام در خاطرات خانم فریده مصطفوی دختر امام، صص: 55-54 ‏

‏ ‏

. انتهای پیام /*