نسخه چاپی | ارسال به دوستان

آقایان موسوی اردبیلی رئیس دیوان عالی کشور، موسوی خوئینی‏ها دادستان کل کشور، اعضای شورای عالی قضایی و عده زیادی از مقامات قضایی کشور با امام خمینی در حسینیه جماران دیدار کردند.

آقایان موسوی اردبیلی رئیس دیوان عالی کشور، موسوی خوئینی‏ها دادستان کل کشور، اعضای شورای عالی قضایی و عده زیادی از مقامات قضایی کشور با امام خمینی در حسینیه جماران دیدار کردند.