نسخه چاپی | ارسال به دوستان

پاسخ نامه در مورد اجازه اخذ و ارسال وجوه شرعى

امام خمینی در نامه ای به آقای سید مهدی طباطبایی اجازه اخذ و ارسال وجوه شرعیه را دادند. (صحیفه امام؛ ج 2، ص 435)