نسخه چاپی | ارسال به دوستان

* در پاسخ به پیام تبریک آقای شاذلی بن جدید رئیس جمهور الجزایر به مناسبت دهمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی امام خمینی پیام تشکر آمیزی برای وی ارسال کردند. امام از بی‏تفاوتی کشورهای اسلامی در قضیه توطئه کتاب آیات شیطانی ابراز تأسف کردند.

* در پاسخ به پیام تبریک آقای یانگ شانکون رئیس جمهوری چین به مناسبت دهمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی امام خمینی پیام تشکر آمیزی برای وی ارسال کردند. امام خمینی با اشاره به قضیة انتشار کتاب آیات شیطانی در پیام خود فرمودند: «از همه ملل آزاد جهان انتظار داریم که جلوی اهانت به مقدسات بیش از یک میلیارد مسلمان جهان را بگیرند و این توطئه ننگین را محکوم سازند».

* در پاسخ به پیام تبریک آقای اریک هونکر رئیس جمهور آلمان شرقی به مناسبت دهمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی امام خمینی پیام تشکرآمیزی برای وی ارسال کردند. امام خمینی در پیام خود با اشاره به توطئه انتشار کتاب آیات شیطانی از سوی صهیونیست‏ها و متحدین غربی آنها فرمودند: «ما به یاری خدای تعالی اطمینان داریم که این بار نیز همانند گذشته نتیجه‏ای نخواهند گرفت و جز رسوایی و خسران عایدشان نخواهد شد».

* در پاسخ به پیام تبریک آقای پریماداسا رئیس جمهور سریلانکا به مناسبت دهمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی امام خمینی پیام تشکر آمیزی برای وی ارسال کردند.

* در پاسخ به پیام تبریک آقای شاذلی بن جدید رئیس جمهور الجزایر به مناسبت دهمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی امام خمینی پیام تشکر آمیزی برای وی ارسال کردند. امام از بی‏تفاوتی کشورهای اسلامی در قضیه توطئه کتاب آیات شیطانی ابراز تأسف کردند.
* در پاسخ به پیام تبریک آقای یانگ شانکون رئیس جمهوری چین به مناسبت دهمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی امام خمینی پیام تشکر آمیزی برای وی ارسال کردند. امام خمینی با اشاره به قضیة انتشار کتاب آیات شیطانی در پیام خود فرمودند: «از همه ملل آزاد جهان انتظار داریم که جلوی اهانت به مقدسات بیش از یک میلیارد مسلمان جهان را بگیرند و این توطئه ننگین را محکوم سازند».
* در پاسخ به پیام تبریک آقای اریک هونکر رئیس جمهور آلمان شرقی به مناسبت دهمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی امام خمینی پیام تشکرآمیزی برای وی ارسال کردند. امام خمینی در پیام خود با اشاره به توطئه انتشار کتاب آیات شیطانی از سوی صهیونیست‏ها و متحدین غربی آنها فرمودند: «ما به یاری خدای تعالی اطمینان داریم که این بار نیز همانند گذشته نتیجه‏ای نخواهند گرفت و جز رسوایی و خسران عایدشان نخواهد شد».
* در پاسخ به پیام تبریک آقای پریماداسا رئیس جمهور سریلانکا به مناسبت دهمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی امام خمینی پیام تشکر آمیزی برای وی ارسال کردند.