نسخه چاپی | ارسال به دوستان

فرماندهان سپاه پاسداران سراسر کشور به حضور امام خمینی رسیدند. امام خمینی ضمن تجلیل از روحیه شهادت‏طلبی جوانان کشور و اشاره به نقض قوانین بین المللی از سوی آمریکا در حمله نظامی به ایران آمادگی ملت ایران را در مقابله با متجاوزان اعلام کردند و به پاسداران سفارش کردند که کاملاً مردمی و اسلامی رفتار کنند. امام خمینی ضمن مقایسه انقلاب اسلامی با سایر انقلاب‏ها از آزادی که پس از انقلاب برقرار شد و رفتاری که مقامات اسلامی با وابستگان به رژیم سابق در زندان می‏نمایند سخن گفتند.

فرماندهان سپاه پاسداران سراسر کشور به حضور امام خمینی رسیدند. امام خمینی ضمن تجلیل از روحیه شهادت‏طلبی جوانان کشور و اشاره به نقض قوانین بین المللی از سوی آمریکا در حمله نظامی به ایران آمادگی ملت ایران را در مقابله با متجاوزان اعلام کردند و به پاسداران سفارش کردند که کاملاً مردمی و اسلامی رفتار کنند. امام خمینی ضمن مقایسه انقلاب اسلامی با سایر انقلاب‏ها از آزادی که پس از انقلاب برقرار شد و رفتاری که مقامات اسلامی با وابستگان به رژیم سابق در زندان می‏نمایند سخن گفتند.