نسخه چاپی | ارسال به دوستان

آیات عظام گلپایگانی، نجفی مرعشی و شیرازی به مناسبت چهلم شهدای 19 دی قم اعلامیه صادر کردند.

آیات عظام گلپایگانی، نجفی مرعشی و شیرازی به مناسبت چهلم شهدای 19 دی قم اعلامیه صادر کردند.