نسخه چاپی | ارسال به دوستان

اعتراض علمای نجف به رفتار دولت عراق با ایرانیان، آیت الله حکیم از نجف خارج شدند.

اعتراض علمای نجف به رفتار دولت عراق با ایرانیان، آیت الله حکیم از نجف خارج شدند.