نسخه چاپی | ارسال به دوستان

به موجب قانون حمایت خانواده دولت اعلام کرد از این تاریخ طلاق و ازدواج مجدد بدون اجازه دادگاه ها ممنوع است.

به موجب قانون حمایت خانواده دولت اعلام کرد از این تاریخ طلاق و ازدواج مجدد بدون اجازه دادگاه ها ممنوع است.